VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een verademing

Het aandeel Crown van Gelder (CVG) heeft kenmerken die de hedendaagse belegger als muziek in de oren moeten klinken. Een dividendrendement van 10 procent, een balans vol harde activa en nauwelijks schulden. De kennelijke onderwaardering blijkt uit de K/W van 6 en een koers die slechts 48 procent bedraagt van de intrinsieke waarde. In dit licht is het niet vreemd dat het Fidelity Low-priced Stock Fund een belang heeft genomen van 5,11 procent. Het voorgaande was de situatie per ultimo 2001. Sindsdien is de koers van het aandeel gestegen van 10,85 tot 16,60 (10 mei 2002). De directie verwacht dat de winst over 2002 hoger zal zijn dan die over 2001.

Het bedrijf heeft de pogingen zich te laten overnemen zien mislukken en gaat noodgedwongen verder op de weg der zelfstandigheid. Maar als zich een goede kandidaat aandient, zal men fusie- of overnamebesprekingen niet uit de weg gaan. Hieruit mag beslist niet de conclusie worden getrokken dat de perspectieven voor CVG als zelfstandig bedrijf somber zijn. Ondanks het digitale tijdperk blijft de vraag naar papier stijgen. De laatste tien jaren lieten een verdubbeling zien. Amerikaanse papierproducenten hebben de productiecapaciteit teruggebracht. Daarvan profiteren Europese producenten.

CVG gaat de komende jaren 30 miljoen euro besteden aan uitbreiding van de capaciteit van de huidige papiermachines. Men zal hiermee weer een aantal jaren vooruit kunnen. Ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe machine getuigt dit van een voorzichtige aanpak.

Het management gaat pro-actief om met milieunormen. Er wordt gewerkt aan beperking van de CO2-uitstoot. Het bedrijf kwam positief uit een beoordeling van de Triodos Bank.

CVG heeft in het eerste kwartaal van 2002 eigen aandelen ingekocht. Zo hebben de overblijvende aandeelhouders geprofiteerd van de lage koers. De directie sluit niet uit de komende periode wederom eigen aandelen in te kopen, maar heeft hiervoor geen vast omlijnd plan.

De directie zal zich bezinnen op vereenvoudiging van de vennootschappelijke structuur. Mag hieruit worden afgeleid dat een einde wordt gemaakt aan de certificering? De directie gaf die indruk niet en zit er niet op te wachten dat de aandeelhouders commissarissen benoemen. Stel je voor! Dan wil de OR dit ook. Algemeen directeur Schaafsma meldde dat in Duitsland is gebleken dat dit niet werkt.

De VEB is bezorgd over het hoge aandeel van goodwill in de balans van veel beursgenoteerde ondernemingen. CVG is in dit licht een verademing. Haar balans puilt uit van harde activa, die op historische kostprijs zijn gewaardeerd. Daar komt nog bij dat de beurskoers fors onder de intrinsieke waarde ligt.