VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen koper

In het vijf-jaren overzicht in het jaarverslag valt als eerste op dat de in 2000 behaalde netto-omzet hoger dan ooit en de nettowinst lager dan ooit is, met voor het overige (aandelen, personeel, afschrijvingen, investeringen) een stabiel beeld. Het bestuur gaf als belangrijkste oorzaken voor deze ontwikkeling een toename van de celstofprijs en energiekosten. Dit lag voornamelijk aan de stijging van de dollarkoers ten opzichte van de euro. In de papierindustrie wordt de grondstof traditioneel in dollars afgerekend en de grote Europese concerns kunnen of willen dat niet veranderen.

    

Dit soort kostprijsverhogingen deden zich in het verleden uiteraard ook voor en leidden toen niet tot zulke aanzienlijke verliezen omdat ze grotendeels door hogere verkoopprijzen werden gecompenseerd. In 2000 bleek dat echter niet haalbaar en daarbij kwam ook nog de grotere behoefte aan werkkapitaal; meer kosten dus voor kredietfinanciering. Het verlies ontstond voornamelijk in de laatste drie maanden van het jaar.

NV Gemeenschappelijk Bezit CVG is holding van de gewone aandelen van NV CVG Papierfabrieken, een structuurvennootschap met ook nog prioriteitsaandelen (die zijn ondergebracht bij een Stichting, waarin de raad van commissarissen van de holding weer participeert). Van de gewone aandelen van de holding is 99 procent gecertificeerd en ook hier bestaat een Stichting Prioriteit die alle belangrijke besluiten controleert. De boel zit dus volledig dichtgetimmerd. Het bestuur verklaarde zich niet bereid de certificering te verlaten.

CVG zette zichzelf in maart 2000 in de etalage door de Londense bemiddelaar JP Capital (zeer goed ingevoerd in de papierbranche) opdracht te geven een partner te vinden. Vorig jaar werd in de aandeelhoudersvergadering meegedeeld dat dergelijke opdrachten meestal in zes  negen maanden tot resultaat leiden.

Dit jaar, veertien maanden later, hadden er volgens het bestuur wel verkennende gesprekken met andere ondernemingen plaatsgevonden, maar ontstond bij aandeelhouders niet de indruk van een spoedige afronding van de zoekopdracht van JP Capital die onverminderd voortgaat en overigens in 2000 circa 500.000 euro gekost heeft.

De hele beschermingsstructuur en de slechte ontwikkeling van de resultaten maken dat het bestuur veel heeft uit te leggen aan potentile partners. Overigens is het nog maar de vraag of dit, gezien de lage beurskoers, het goede moment is om over zeggenschap in CVG te onderhandelen. Toch is deze onderneming een kleinere gespecialiseerde papierfabrikant met een hoogwaardig product en een doelmatige en milieubewuste productie, die in een alliantie goed zou kunnen gedijen. Over de vooruitzichten voor 2001 is het bestuur in ieder geval redelijk optimistisch.