VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opgeschoond en nu winstgevend?

Voor Dico is 2006 een moeilijk jaar geweest; een reorganisatie moest worden doorgevoerd in een neergaande markt. De integratie van het overgenomen bedrijf Apple heeft langer geduurd dan verwacht, maar is nu afgerond. Dico gaat nu verder als handelsonderneming. Het met Apple overgenomen vastgoed is verkocht en de levering van de grond in Uden, de voormalige productielocatie van Dico, is nu geheel afgerond. De balans per 31 december 2006 is opgeschoond en het management kan zich nu volledig concentreren op de verkoop van bedden en op de uitbouw van aanvullende activiteiten, zoals de verhuur van evenementenbedden.

De overname van Apple heeft nadelig doorgewerkt in het resultaat 2006. Bestuursvoorzitter Herter schat de met de overname samenhangende reorganisatiekosten op circa 1,0 miljoen euro. Het positieve effect is geweest dat de stijging van de omzet 2006 met 51 procent bijna geheel is toe te schrijven aan Apple. Op de vraag van de VEB noemt Herter de overname een goede zaak, ondanks dat de Apple-merken die in eerste aanleg op 2,8 miljoen euro werden gewaardeerd, zijn afgeboekt tot nihil. Vanaf de tweede helft 2007 zal het volledige effect van de integratie gaan werken.

Met de overname van Apple beschikt Dico over een volledig assortiment stalen en houten bedden. Herter noemt met name het grote potentieel in Duitsland en hij denkt dat in de toekomst een omzetniveau tussen de 20 en 30 miljoen haalbaar is. Dico wil in 2008 het bestuur versterken en volgens Herter zal de beoogde toetreder actief kunnen bijdragen aan de groeidoelstellingen voor de komende jaren. In 2007 is het eigen vermogen versterkt door de emissie van 245.000 aandelen die net als bij vorige emissies zijn geplaatst bij cliënten van de vermogensbeheerder International Assets. De opbrengst van de emissie wordt aangewend om de voorziene groei te financieren.

De nieuwe accountant BDO heeft op de jaarrekening 2006 een goedkeurende verklaring afgegeven, echter met een toelichting op de continuïteit van Dico. De redenen voor ontbreken van een goedkeurende verklaring over 2005 – de behandeling van de cumulatief preferente aandelen en de administratieve problemen – zijn thans opgelost. De cumulatief preferente aandelen worden nu als eigen vermogen getoond. Naar aanleiding van een vraag van de VEB over de cumulatief preferente aandelen zegt Herter dat regelmatig overleg met de houders plaatsvindt en dat geen van hen het voornemen tot conversie heeft meegedeeld. In dit verband geeft Herter ook aan dat controlerend aandeelhouder Mercurius Beleggingsmaatschappij het beleid van het Dico-bestuur steunt.

De VEB stelde de compensabele verliezen aan de orde. Met betrekking tot de Nederlandse verliezen is in de balans een latente belastingvordering van 2 miljoen euro geactiveerd. Naar de mening van Herter, gesteund door president-commissaris Chris Zanders, is dit een zeer conservatieve waardering. De VEB heeft haar twijfels, de nieuwe handelsonderneming moet eerst maar eens positieve resultaten tonen, en heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 blanco gestemd.