VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen goedkeurende verklaring

In mei 2005 is bij Dico een nieuwe raad van commissarissen benoemd. Voorzitter Chris Zanders leidde op plezierige wijze de zeer kritisch gestemde vergadering. Dico heeft in 2005 een strategische heroriëntatie doorgevoerd van productiemaatschappij naar handelsonderneming. Alle productiebedrijven zijn afgestoten en de volledige productie is uitbesteed. Volgens bestuursvoorzitter Michiel Herter heeft het bedrijf wel een bepalende invloed op design, kwaliteit en materiaalkeuze bij de producenten. Ook kan voor nieuwe modellen exclusiviteit worden bedongen.

Door de omschakeling is de omzet gehalveerd tot 5,4 miljoen euro. Ook het aantal personeelsleden daalde sterk van honderd twintig in 2004 tot negentien eind 2005. Mede door een positief verschil tussen incidentele baten en lasten was er na jaren van verlies een nettowinst van 146.000 euro. De accountant komt echter tot een ander resultaat en weigert een goedkeurende verklaring te geven. Volgens hem moet het dividend van de cumulatieve preferentie aandelen als schuld worden beschouwden dan is er een verlies van ruim 100.000 euro. In opvatting van de accountant is het eigen vermogen niet positief maar negatief, omdat volgens IFRS de waarde van de preferente aandelen als schuld moet worden verantwoord. Herter stelde dat bij de uitgifte in 2003 in de prospectus, met instemming van de adviserende accountant, is vermeld dat, gezien de tekst van de gewijzigde statuten, de preferente aandelen ook onder IFRS tot het eigen vermogen mochten worden gerekend.

Er wordt nu een ‘second opinion’ gevraagd en Dico zal zich bij die uitkomst van dit advies neerleggen. Eventueel komt er een statutenwijziging. Voor het eind van het jaar moet het geschil zijn opgelost. Vanwege het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring stemde de VEB tegen de goedkeuring van de jaarrekening.

Over haar operationele en financiële doelstellingen voor de komende jaren geeft Dico geen duidelijk inzicht. Herter stelt dat de sterk teruggelopen omzet licht zal stijgen en daardoor de winst na belastingen substantieel toeneemt. Ook betere marges en lagere kosten zullen bijdragen aan een verbetering van het resultaat. Maar de doelstellingen die zijn afgesproken met de commissarissen, wil hij niet noemen. Uit een opmerking van de accountant blijkt dat hij mede vanwege de onderhandse aandelenemissie van 0,5 miljoen euro weer vertrouwen heeft in de continuïteit van het bedrijf. In de verklaring bij het verslag van 2004 werd dit voortbestaan onzeker genoemd.

Over de nieuwe activiteit die in dit jaar is gestart – de verhuur van slaapplaatsen samen met De Boer Tenten – blijft Herter vaag. Hij zegt alleen veel te verwachten van deze samenwerking. Hoeveel tijdelijke accommodaties Dico denkt te voorzien van slaapplaatsen wordt niet duidelijk. Ook niet of deze activiteit een hogere marge oplevert dan de handelsactiviteit. Duidelijk is wel dat het leveren van designbedden aan de thuiszorg nog slechts een experiment is en op zijn vroegst, als het aanslaat, in 2007 een bijdrage levert aan het resultaat.