VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen gespreid bedje!

Voor de producent van stalen bedden, Dico, was 2000 opnieuw een teleurstellend jaar. Voor het derde opeenvolgende jaar werd verlies geleden. Mede ten gevolge van reorganisatiekosten steeg het verlies zelfs met 70 procent. Het bedrijf dat in 1917 door de families Diks (nu Beter Bed) en Coenen werd opgericht leidt na het vertrek van de familie uit de onderneming een zwalkend bestaan. Begin 2000 is een nieuwe directie aangetreden. Voorzitter werd de heer mr. drs. H.M. Herter, die samen met zijn medebestuurder, de heer drs. H.J. Krouwels, sinds 1999 zeventig procent van de aandelen bezit via de investeringsmaatschappij Manaus.

In augustus stelde Herter nog dat in het vierde kwartaal het break-evenpoint zou worden bereikt, maar alles viel tegen. Het duurt langer voordat de nieuwe collectie resultaten oplevert. Het uitfaseren van de oude collectie leidt tot groot efficintie verlies bij de productie. Ook de logistiek en het voorraadbeheer zijn niet op orde. Hierdoor zal de vorig jaar uitgesproken verwachting, dat Dico in 2001 weer winstgevend is, niet worden waargemaakt. Wel zal de omzet weer stijgen. Naast reorganisaties, zoals het sluiten van een magazijn in het Verenigd Koninkrijk, gaat Dico verder met verschuiving van de productie van Uden naar Tsjechi. In Tsjechi is, na een moeizame start, de productie goed opgang gekomen. De kwaliteit van de productie in Tsjechi is hoog en de productiekosten lager. Ook is er geen probleem om voldoende personeel aan te trekken, een van de knelpunten in Nederland. In Uden zal het aantal productiemedewerkers worden gehalveerd tot tachtig.

Om de financile positie in het gareel te brengen moet Dico een hypotheek op de grond in het centrum van Uden, op dit moment 63.000 vierkante meter, met 2,7 miljoen euro verhogen. Dico heeft volgens Herter een optie om 7.000 vierkante meter aanpalende grond voor 360.000 gulden te verwerven. Volgens Dico is deze optie 1,5 miljoen euro waard. De gemeente Uden bestrijdt deze optie en het geschil is voorgelegd aan de rechtbank. Dico heeft een plan opgesteld om in 2003 te verhuizen. Dan kan de grondwaarde worden verzilverd!

Een belangrijk agendapunt was de wijziging van de statuten. De directie gaat het bedrijf vanuit het Manaus kantoor in Amsterdam leiden. Daarom wordt de statutaire zetel verplaatst van Ouden naar Amsterdam. Herder is van plan andere activiteiten aan het bedrijf toe te voegen. Acquisities wil Herter met aandelen financieren Hij stelde wel dat er dan ook duidelijk uitzicht moet zijn op winst. Daarom wordt de beursnotering gehandhaafd, hoewel er nauwelijks omzet is. Een verdere wijziging betreft de aandelensplitsing van een op vijf. Het aantal geplaatste aandelen zal hierdoor toenemen tot bijna 2,25 miljoen. Als argument voor de splitsing noemt Herter de mogelijkheid om aandelenopties te verlenen en de verhandelbaarheid te vergroten.

De voorstellen van de Commissie Peters met betrekking tot Corporate Governance zijn nauwelijks in de nieuwe statuten terug te vinden. Het blijkt tijdens de discussie dat Herter ook niet veel sympathie heeft voor deze aanbevelingen. Als grootaandeelhouder richt hij zijn aandacht liever op het weer op de rails krijgen van Dico.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net