VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Blaauboer’s glazen bol

De aandeelhouders van DIM waren tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voornamelijk geïnteresseerd in de mogelijke verkoop van de vastgoedportefeuille van het fonds. De directie vroeg toestemming om dit te mogen doen waarbij de aandeelhouders na verkoop van de portefeuille en liquidatie van het fonds minimaal 21,50 dollar per aandeel zouden ontvangen.

Grootaandeelhouders Equity One (47,7%) en Homburg (23,4%) stemden tegen het voorstel.
Equity One is niet tegen het voorstel op zich, maar wil meer weten over de prijs. Daarnaast is de verstrekte informatie onvoldoende en wil zij een uitgebreidere onderbouwing van het voorstel. Tot slot vindt Equity One dat er onnodige en ongewenste kosten gemaakt moeten worden bij liquidatie. Zo dient DIM het management een verkoopprovisie te betalen, boeterentes te betalen bij het vervroegd aflossen van de leningen en met de fiscus af te rekenen. Ook de vertegenwoordiger van Homburg verklaarde dat de circulaire te weinig concrete informatie verschafte. Homburg ziet haar belang in DIM als een langetermijnbelegging en verklaarde zich senang te voelen met het gevoerde (dividend)beleid. Homburg heeft dan ook geen haast met de verkoop van de portefeuille.

Opmerkelijk is dat beide grootaandeelhouders kritiek hebben op de verstrekte informatie, zonder ook maar één vraag te stellen over de informatie die zij graag willen weten. Directievoorzitter Jan Dane gaf aan dat DIM medio januari met de grootaandeelhouders afzonderlijk had gesproken over het voornemen om de portefeuille te verkopen. Zowel Equity One als Homburg gaven destijds niet aan onder welke condities zij akkoord zouden gaan met verkoop van de portefeuille of van hun aandelen.

Directie en commissarissen van DIM waren teleurgesteld over de afwijzing van de verkoop. Toch ziet DIM lichtpuntjes, aangezien beide grootaandeelhouders er niet tegen zijn. President-commissaris Ellard Blaauboer meldde dat zich sinds 4 januari (dag van aankondiging van het voornemen) een aantal geïnteresseerden heeft gemeld. Ondanks het ontbreken van een akkoord, gaat DIM verder met zoeken naar mogelijke kopers van de portefeuille of de aandelen van de onderneming. DIM verwacht in mei terug te komen bij de aandeelhouders om vervolgstappen voor te leggen.

Over de eventuele verkoopwaarde van de portefeuille liet Blaauboer los dat 25 dollar per aandeel een waarde is waar directie en commissarissen enkele malen over gesproken hebben. Blaauboer haastte zich eraan toe te voegen dat het gaat om een waarde uit de glazen bol, waaraan beleggers geen conclusies mogen verbinden. Het is in elk geval een bijzondere glazen bol, namelijk die van een commissaris die alle ‘ins’ en ‘outs’ kent. Aan Blaauboer de taak om in mei aan de aandeelhouders een voorstel voor te leggen dat een waarde vertegenwoordigt van minimaal 25 dollar per aandeel.