VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gevangene van eigen succes

Enig directeur en grootaandeelhouder (43,6 procent) Koos de Vink van De Nederlanden Compagnie (DNC), een uitzender van onder meer financiële, juridische en ict-specialisten, wist volgens de VEB-ranglijst CEO Rendement sinds zijn aantreden de hoogste koersstijging te realiseren. Alle vorig jaar gedane toezeggingen werden (bijna) waargemaakt.

De omzet bereikte weliswaar de 100 miljoen euro formeel niet, maarals de omzet van de vijf overgenomen ondernemingen over het hele jaar worden meegeteld, is deze grens wel gepasseerd. De marge is aanzienlijk verbeterd en de winst meer dan verdubbeld tot 4,2 miljoen euro. Vorig jaar werd dividend beloofd en dat is er nu gekomen. Het cashdividend per aandeel bedraagt 50 eurocent en daarbij krijgen aandeelhouderséén nieuw aandeel per elke 40 gehouden aandelen. Daarmee wordt dan ook meteen het dilemma waarin De Vink zich bevindt, aangegeven.

Zou hij zijn eigen aandelenbij de huidige lage beurskoers gaan verkopen om de free float - van een het jaar daarvoor nog met het veilingsysteem verhandelde aandeel - te vergroten, dan zouden er wel eens alarmbellen kunnen gaan rinkelen bij het beleggend publiek. Daar is echter geen enkele reden toe. Ook over het eerste kwartaal van 2008 zijn de resultaten goed. Als de onderneming zo doorgaat met het bijeengaren van gespecialiseerd tijdelijk personeel, waar juist veel vraag naar is, dan zou het doel van 200 miljoen omzet en een winst van circa 8 miljoen in 2009 best gehaald kunnen worden. Ook als er een crisis in financiële wereld heerst en de overheid - de grootste opdrachtgever - het ambtenarencorps zou gaan inkrimpen, dan nog weet DNC professionals aan zich te binden en aan het werk te houden.

DNC ondergaat een majeure herstructureringsoperatie door de vele werkmaatschappijtjes in drie grotere eenheden onder te brengen. Een voor net afgestudeerden, een voor vaste werknemers en een voor ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel). Daarmee hoopt De Vink ook de naamsbekendheid, en dus de verhandelbaarheid van het aandeel, te vergroten.

De ondernemingsleiding heeft de ambitie om zich op enigerlei wijze toegang tot een Europees netwerk van soortgelijken te verschaffen, maar verkoop of fusie is niet aan orde zolang de 200 miljoen omzet nog niet is bereikt. Wel werken er al heel wat DNC-ers in de ons omringende landen, maar dan via de huidige Nederlandse klanten.

Een aantal door de VEB en het Add Value Fund gestelde vragen over het eigen vermogen in verhouding tot bankleningen, de verhoudingen tussen de bijdrage aan omzet enwinst van de diverse activiteiten, de aanzienlijke toename van de goodwill en de debiteurenpositie konden alle redelijk gepareerd worden.

De VEB onthield zich van goedkeuring over het gevoerde corporate governance beleid vanwege de hierboven geschetste overheersende aandelenpositie van directeur De Vink, waar nog eens 14 procent van de aandelen in het bezit van overige leidinggevenden bijkomt. Dat maakt elke mogelijke stemming onder de aandeelhouders bij voorbaat bepaald.

Het is een vertrouwenwekkend signaal dat de onderneming oud-minister van VROM Sybilla Dekker als nieuw lid van de raad van commissarissen heeft weten aan te trekken.