VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dividend zit er aan te komen

Men zou DNC ( De Nederlanden Compagnie) kunnen beschouwen als een beleggingsfonds in uitzenders in ict (39%), financiën (43 %), juridische zaken( 11%) en management support (6 %). DNC zelf is van oordeel dat zij aan het tiental werkmaatschappijen toegevoegde waarde levert, niet alleen in de vorm van financiering, organisatie en kennis, maar vooral in de vorm van management. De onderneming doet naar eigen zeggen echt meer dan "kraaltjes rijgen", maar gaat onverdroten door met nieuwe aankopen, ondanks het mislukken in het afgelopen jaar van een fusie met DPAFlex. Die mislukte fusie heeft de directie overigens zowel tijd, als geld gekost. Desondanks heeft DNC 2006 toch met een behoorlijke vergroting van de omzet en de winst kunnen afsluiten.

Zoals in het prospectus in 2005 aangekondigd, zal DNC ook deze keer het dividend nog passeren en de winst toevoegen aan de reserves om daarmee nieuwe aankopen te kunnen doen. Met de krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal zelfstandigen zonder personeel, hetgeen de salarissen verhoogt en de marge doet afnemen, zal DNC het inderdaad meer van omzet- dan margevergroting moeten hebben. Ten tijde van de jaar-vergadering was de omzet al tot 60 miljoen gestegen en de directie is er zeker van in 2007 op 70 miljoen en in 2008 op de als doel gestelde 100 miljoen te kunnen komen.

Er zitten al aankopen voor 14 miljoen in de pijplijn en er zijn nog acht te gaan. Dit wil overigens niet zeggen dat DNC ook in andere landen dochters wil gaan verwerven of vestigen, evenmin is men erg happig op mantelovereenkomsten, dat wil zeggen algemene grootvolumecontracten. DNC gelooft voor de langere termijn meer in de toenemende behoefte aan gespecialiseerde diensten. Als zoveel andere bedrijven, vooral in de dienstverlenende sector, heeft ook DNC heel veel last van de toenemende files. Juist daarom maakt DNC gebruik van zijn uitbreiding om de uitzendkrachten zo dicht mogelijk bij hun woonplaats op karwei te sturen.

Mede op aandringen van de VEB verzekerde directievoorzitter De Vink dat, onder het voorbehoud dat hij van de AFM in acht moet nemen, over het lopende jaar dividend uitbetaald zal kunnen worden over een te verwachten winst van 3,5 miljoen. Zijn optimisme berust mede op het feit dat de moeilijkheden in ict-sector, die vooral werden veroorzaakt door het aanhouden van wat oudere werknemers, nu wel zijn overwonnen. Aan de verhandelbaarheid en de free float van zo’n 13 procent gaat ook iets gedaan worden. Op advies van Fortis wordt AEK als animateur ingehuurd.