VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verwachtingen waargemaakt

DNC De Nederlanden Compagnie biedt via werkmaatschappijen flexibel personeel aan op het gebied van Finance, Ict, Legal en Management Support. Op de aandeelhoudersvergadering waren dertien aandeelhouders aanwezig, die ruim 75 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Tijdens de presentatie van de directie werd melding gemaakt van een tweetal recente acquisities, waarmee een bedrag in contanten van 4,5 miljoen euro is gemoeid. Ook werden de vooruitzichten voor 2006 naar boven bijgesteld. De verwachting is nu een omzet van 40 miljoen euro en een nettowinst van 2,6 miljoen euro. Ultimo 2008 verwacht DNC een omzet van 100 miljoen euro te halen met een bedrijfsresultaat van 6,5 procent.

De belangrijkste activiteiten van DNC zijn Finance en Ict. Bij Ict is het resultaat na toerekening van indirecte kosten licht negatief, maar men hoopt dit mede via schaalvergrotende acquisities om te buigen. In de geconsolideerde balans is het eigen vermogen 4,9 miljoen euro groot, waar bijna voor hetzelfde bedrag aan geactiveerde goodwill tegenover staat. De vennootschappelijke balans meldt negatieve reserves tot een bedrag van 2,1 miljoen euro. Dividendbetaling is dus pas mogelijk als de negatieve reserves door dividendbetalingen van de dochterondernemingen zijn ingelopen.

Er is nog een lopende emissiemachtiging voor 1 miljoen aandelen van 2,50 euro nominaal. Hoewel de voorkeur uitgaat naar andere wijzen van financieren zal DNC bij een grotere acquisitie deze machtiging gebruiken. Aangezien dit een kapitaalsuitbreiding van meer dan 10 procent betekent, is een emissieprospectus vereist. De uitgiftekoers zal in overleg met commissarissen en de bank worden vastgesteld. De free float is op dit moment circa 10 procent van het aandelenkapitaal. Men beoogt vergroting hiervan, maar bestuursvoorzitter Koos de Vink die een belang houdt van 47,9 procent, heeft zeker geen verkoopplannen.

Bij de herbenoeming van Kor Streefkerk als commissaris stemde een kleine aandeelhouder met dertig aandelen geëmotioneerd tegen op grond van ervaringen met de vennootschap in de periode voor de reverse take-over, en toen ook al met Streefkerk als commissaris. De kroon op de omslag van het jaarverslag is het logo van de dochter Koningsbos, maar wijziging van de naam van de vennootschap wordt niet overwogen. Aangezien de meeste aandeelhouders geen vragen hadden was de vergadering na anderhalf uur afgelopen.