VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geheimzinnig partnership

Voor veertien aandeelhouders, die ruim 54 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigde, presenteerde financieel directeur Marc Verstraeten over 2007 een omzetgroei voor Docdata van 60 miljoen euro naar 70 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat daalde in 2007 mede door een veranderde samenstelling van de groep. Door een lagere belastingdruk steeg de nettowinst echter wel tot 3,4 miljoen euro. Docdata investeerde in 2007 voor 5,4 miljoen euro.
De omzetgroei van Docdata kwam volledig voor rekening van de e-Solutions Groep die haar omzet ruim verdubbelde tot 29 miljoen euro door acquisities en autonome groei.

De e-Solutions Groep levert transactiegerichte internetdiensten zoals het ontwikkelen van websites (Docdata Commerce), het afhandelen van betalingen via het internet (Docdata Payments) en het verzorgen van de logistiek (Docdata Fulfilment).

Dit laatste doet zij onder meer voor online warenhuis Bol.com. Hewlett Packard Cartridges maakt daarentegen weer gebruik van alle drie de diensten. De divisie die zich bezighoudt met de productie van DVD’s en CD’s (Docdata Media) zag haar omzet dalen met krap 5 miljoen euro tot 32 miljoen euro. De overige 9 miljoen euro omzet van Docdata wordt gegenereerd door Industrial Automation Integrators (IAI).

De omzet van dit technologiebedrijf IAI bleef nagenoeg gelijk in 2007, maar IAI leverde wel de grootste bijdrage aan de nettowinst van Docdata. IAI is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van machines die met lasertechnieken veiligheidskenmerken kunnen aanbrengen in documenten waaronder paspoorten.

In het kader van de nieuwe strategie die het bedrijf in 2005 inzette werd anderhalf jaar geleden het Britse Braywood aan de e-Solutions Groep toegevoegd. Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 13 november 2006 waarin de overname van Braywood ter goedkeuring werd voorgelegd, werd een omzetverdubbeling voor Braywood geprojecteerd binnen drie jaar.

De VEB merkte op dat Braywood tot op heden nauwelijks omzetgroei heeft gerealiseerd en vroeg zich af hoe het nu stond met deze doelstelling. Bestuursvoorzitter Michiel Alting von Geusau gaf hierop aan dat er integratieproblemen waren geweest. Er was onder andere onenigheid ontstaan tussen Docdata en een van directeuren van Braywood. Deze directeur is uitgekocht, en mede hierdoor is het belang in Braywood versneld uitgebreid van 76 naar 85,6 procent. Of de omzetdoelstelling nog gehaald wordt voor Braywood binnen de aanvankelijk gestelde periode (dus voor 2010) wilde men niet toezeggen, wel dat de doelstelling blijft staan en dat Braywood winstgevend is.

Op de vraag van een aandeelhouder of de winstgevend in het Verenigd Koninkrijk (VK) op hetzelfde niveau als van de Nederlandse e-Solutions activiteiten zou kunnen komen, kwam een weinig overtuigend antwoord. Het was wel een doelstelling maar Alting von Geusau temperde de verwachting enigszins door er aan toe te voegen dat het VK wel een erg competitieve markt is.

De VEB confronteerde Docdata verder met de vraag of het nu wel verstandig is geweest om juist in het VK uit te breiden omdat het percentage online aankopen daar als een van de hoogste van Europa kan worden beschouwd. Was het niet verstandiger geweest om juist in landen te investeren waar dit percentage aanmerkelijk lager ligt? President-commissaris Koos de Vreeze deelde mee dat de commissarissen achter keuzes blijven staan die zijn gemaakt en dat er gefocust blijft worden op datgene wat is neergezet.

Ook had de VEB kritiek op het bezoldigingsbeleid. Het was niet namelijk niet bekend wat de exacte doelstelling was voor de directie om voor de bonus in aanmerking te komen. De VEB wees erop dat dit in strijd is met de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur. De Vreeze gaf als reactie hierop dat de commissarissen er geen voorstander van zijn om deze doelstellingen bekend te maken, maar zegde toe de opmerking wel mee te nemen.

Commissaris Emiel van Veen (voormalig vice-president van Numico) vulde zijn opvolger aan door te benadrukken dat het gevaar van ebit-doelstellingen is dat dit ten koste kan gaan van het dagelijks managen van de onderneming. Het management moet zich namelijk in allerlei bochten gaan wringen als de doelstelling niet gehaald wordt en dit komt de onderneming niet ten goede.

Alting von Geusau ging uitvoerig in op de verdere groeiplannen voor Docdata. In 2008 wil Docdata met name autonoom groeien door het ontwikkelen van nieuwe diensten binnen de divisies, door nieuwe klanten toe te voegen en geografisch uit te breiden. Verder is er na een uitgebreid marktonderzoek besloten om toe te treden tot de zogenaamde solar markt.

De verwachting is dat de investeringen in productie equipment voor zonnecellen tot 2030 met minimaal 25 procent per jaar blijft groeien. Het sterkst opkomende segment in de solarmarkt is de dunne filmtechnologie. Deze zonnecellen hebben minder rendement dan de traditionele zonnecellen maar zijn makkelijker op allerlei locaties aan te brengen. Omdat er specifiek veel behoefte is aan technieken om de efficiency van zonnecellen te kunnen verbeteren wordt er bewust op deze niche van de solarmarkt ingespeeld.

Docdata heeft dit jaar één miljoen euro uitgetrokken voor research & development in zonnecellen. De productiesystemen worden ontwikkeld met partners in de solarindustrie. Via IAI heeft Docdata de kennis in huis om eventuele rendementsverbeteringen in zonnecellen te kunnen bewerkstelligen met lasertoepassingen.

Zoals de machines van IAI nu al documenten en andere materialen bewerken met lasertechnologie kunnen er op termijn systemen ontwikkeld worden voor het bewerken van dunne zonnecelfolie. De laser in de machine kan ondermeer verbindingen leggen en verbreken tussen zonnecellen. De elektronen vinden zo beter hun weg en dat verhoogt de efficiency. IAI heeft inmiddels het eerste systeem verkocht.

Helianthos, een voormalige deelneming van Akzo en thans een dochter van Nuon, verricht al jarenlang (met subsidie) onderzoek naar productiemethodes met laser-patronering voor de verdere ontwikkeling van dunne zonnecelfolie. De VEB heeft hiervan kennisgenomen en legde daarom aan Docdata de vraag voor of er mogelijk met Helianthos een partnership was aangegaan. ‘Niets is onwaarschijnlijk’, antwoordde voorzitter De Vreeze geheimzinnig.

Docdata geeft voor 2008 nog geen winstvoorspelling af. De doelstelling is wel dat de winst ieder jaar moet verbeteren. Hierbij moet aangetekend worden dat Docdata nog niet de kritische massa heeft in alle divisies. De winstgevendheid is daardoor nog gevoelig voor effecten in de jaarrekening zoals (extra) kosten voor de uitvoering van de nieuwe strategie.