VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goed beleid, goed dividend

DOCdata herstructureert haar portfolio en streeft naar groei in twee nieuwe divisies. Ondertussen blijft de onderneming winstgevend. Het bestuur heeft overtuigend uitgelegd dat het een goed plan in uitvoering heeft en dat de onderneming en de aandeelhouders daarmee het beste zijn gediend.
In de Media groep – de grootste divisie – waar cd’s en dvd’s worden geproduceerd, worden alleen nog maar de afschrijvingen terugverdiend. De productie van dvd’s groeit nog wel, maar de productie van cd’s is zeer sterk afgenomen, onder druk van het downloaden van muziekbestanden.

Het bestuur verwacht overigens dat in ieder geval de komende vijf jaar nog wel cd’s gemaakt zullen blijven worden, zodat een ruim niveau van afschrijvingen beschikbaar blijft om de groei van de onderneming elders te financieren. Ook blijft het klantenbestand van belang voor de levering van diensten op het gebied van e-commerce.

Groei en winst komen uit de twee kleinste divisies, namelijk E-commerce Fulfillment en Industrial Automation Integrators (IAI). De e-commercedivisie levert ‘pay and search’-systemen voor verkopen via internet. Men zoekt klanten die wat kleiner zijn dan de allergrootsten. De dag na de aandeelhoudersvergadering werd een contract met een nieuwe klant bekendgemaakt. IAI, gevestigd in Veldhoven, levert op optiek en lasers gebaseerde producten en is de meest winstgevende divisie van DOCdata. Het heeft een eigen gepatenteerde MicroPerftechnologie die op veel manieren kan worden toegepast, zoals het beveiligen van bankbiljetten en identiteitskaarten. Ook biedt de technologie mogelijkheden om in de verpakkingsindustrie gebruikt te worden.

DOCdata wil in deze twee divisies doorgroeien, zowel autonoom als door kleinere overnames van minder dan een half miljoen euro. Om de groei aan te kunnen, moeten ook sterkere managementteams samengesteld gaan worden. Het bestuur verwacht dat 2006 en 2007 overgangsjaren zullen zijn, waarin kosten voor investeringen, overnames en management gemaakt zullen moeten worden die voor de baten uitgaan. De winst bestond vorig jaar voor ongeveer een derde uit éénmalige opbrengsten, verkregen uit een crediteurenakkoord in Frankrijk en uit een vrijval van voorzieningen. Bij afwezigheid van dit soort posten zal het in het overgangsjaar 2006 sowieso moeilijk worden om die winst te evenaren.

DOCdata heeft een buitengewoon sterke balans, waarop geen goodwill staat of geactiveerde belastingbaten. Wel is de afgelopen jaren een onnodig grote kas opgebouwd van ruim 10 miljoen euro door de strakke kostenbeheersing. Ook omdat de verdere groei eventueel met geleend geld zou kunnen worden gefinancierd, keert het bestuur vrijwel de hele winst over 2005 uit aan de aandeelhouders. De bedoeling is om ook in de komende jaren een goed dividend uit te keren.

Met twee overgangsjaren voor de deur is de koers-winstverhouding van het aandeel al tamelijk sterk vooruitgelopen op de groeimogelijkheden van de onderneming. Steun geeft het goede dividendrendement en de kwaliteit van het management. Ten slotte heeft DOCdata ook een aantal aandeelhouders met aanmerkelijke belangen die actief betrokken zijn bij het beleid. Eén van hen, Dirk Lindenbergh, is nu benoemd tot commissaris binnen de mogelijkheden van de code-Tabaksblat.