VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders willen nu cashen

Niet minder dan 54 procent van het aandelenkapitaal had zich aangemeld voor de jaarvergadering. President-commissaris Emiel van Veen, die de vergadering leidde, ontdekte snel dat de aanwezige aandeelhouders erop uit waren om, na de geleden verliezen in 2000 en 2001, nu eens contant geld te zien.

Directeur Michiel Alting von Geusau toonde de resultaten over 2002,
die een nettowinst te zien gaven van 2,2 miljoen euro(2001: een verlies van 18,4 miljoen). Een buitengewone bate van 575.000 euro heeft dit cijfer dit jaar uiteraard positief beïnvloed. De bedrijfsresultaten van de drie divisies Media, E-commerce en Industrial Automation leverden echter zeer verschillende resultaten op: 494.000 euro positief, 653.000 negatief en 1,4 miljoen positief. De Mediagroep ondervindt zeer sterke concurrentie in de cd/dvd-markt met lagere opbrengsten en tegenvallende omzetten. De divisie E-commerce zou in 2003 uit de verliezen komen door een betere benutting van de overcapaciteiten. De divisie Industrial Automation scoorde prima met een winsttoename van circa 28 procent en is de winstmaker van de onderneming. De agioreserve bedroeg per einde 2002 niet minder dan 30,3 miljoen euro. De solvabiliteit per einde 2002 bedroeg 57,3 procent tegen een jaar geleden nog 41,1 procent.

Een woordvoerder van de aandeelhouders, advocatenkantoor Spigthoff uit Amsterdam, betoogde dat synergie van de drie divisies zou ontbreken en stelde daarom voor een motie in te dienen om de divisie Industrial Automation te gaan verkopen. President-commissaris Van Veen wilde deze motie echter niet in stemming brengen. Uiteindelijk werd door een peiling vastgesteld dat de meerderheid van de aandeelhouders instemden voor verkoop. In de notulen zou deze uitspraak apart worden opgenomen ter verdere overweging aan directie en commissarissen.

De voortstellen “machtiging tot inkoop eigen aandelen” (maximaal 10% van het geplaatste kapitaal), alsmede de machtiging tot uitgifte van gewone aandelen (maximaal 730.885 stuks) werden door de aandeelhouders verworpen. Slechts het voorstel tot machtiging van uitgifte van preferente aandelen verkreeg goedkeuring.
De herbenoeming van president-commissaris Van Veen voor een periode van
vier jaar werd eveneens door de aandeelhouders verworpen omdat aandeelhouders van mening waren dat drie commissarissen voor een onderneming als Docdata ruimschoots voldoende moet zijn. Na een schorsing kwam het voorstel van de commissarissen dat commissaris Van der Grinten zich per direct zou terugtrekken (stond gepland voor 2004) en dat vervolgens het voorstel voor herbenoeming van Van Veen als president-commissaris voor de tijd van vier jaar zou worden ingediend. De vergadering ging hiermee akkoord en bekrachtigde deze herbenoeming.

Tenslotte werd het voorstel goedgekeurd tot verhoging van de nominale waarde van elk aandeel van 0,10 tot een euro ten laste van de agioreserve. De bedoeling is om in juni 2003 een uitkering van 0,50 euro per aandeel te laten volgen.

De vergadering met schorsingen duurde niet minder dan vier uur en Van Veen sloot de vergadering af met de uitspraak dat directie en commissarissen veel huiswerk hebben meegekregen om de verdere ontwikkeling van Docdata in toekomst nader te overwegen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net