VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Forse balansopruiming

President-commisssaris Willem van Kooten leidde de aandeelhoudersvergadering op een ontspannen wijze, welke voor hem tegelijk zijn laatste zou zijn omdat hij niet voor herbenoeming beschikbaar is. Zijn plaats wordt vanaf nu ingenomen door oud-Numicoman Emiel van Veen, die met algemene stemmen werd benoemd.
Het jaar 2001 was voor de onderneming een jaar van drastisch ingrijpen, nadat wel duidelijk werd, dat de winstverwachtingen in zijn geheel niet werden gehaald. Voor het jaar 2002 wenst de directie op dit moment geen prognose uit te spreken.

De uit twee leden bestaande directieleden, Michiel Alting von Geusau en Hans van Gerwen, hebben per 1 maart 2002 hun verantwoordelijkheden binnen DOCdata herverdeeld, waarbij Van Gerwen zich sterk gaat maken op de verdere ontwikkeling van de divisie Industrial Automation (onder andere beveiligingssystemen voor paspoorten, ID-cards, bankbiljetten en laserapparatuur voor verpakkingen, etcetera). Alting von Geusau houdt de algemene leiding van het bedrijf. De toepassing van de innovatieve ideeën van deze divisie, welke volgens Van Gerwen nog in de kinderschoenen staat, zullen de winsten bij DOCdata in de komende jaren sterk moeten verbeteren. Deze heroriëntering houdt direct verband met het feit, dat de divisie Mediagroup (cd’s en dvd’s) sterk te lijden heeft van de overcapaciteit en margedruk op de cd-markt. Voorts lijdt de divisie ”E-commerce Fulfillment” (distributie van mediaproducten zoals cd’s, video’s, software etcetera) aan een enorme onderbezetting van haar capaciteit. De vaste kosten drukken daardoor veel te zwaar op het magere resultaat.

In 2001 is schoon schip gemaakt met aan aantal zaken, waardoor het eigen vermogen met circa 20 miljoen euro, van circa 47 miljoen naar 27 miljoen euro, is gezakt.
Het stoppen van haar activiteiten in de VS kostte (inclusief de claim van de RIAA = Amerikaanse auteursrechtenorganisatie) een bedrag van circa 11,2 miljoen euro, waarvan 3,9 miljoen voor afkoop van auteursrechten. Deze komen direct ten laste van de winst en verliesrekening.

De extra afschrijvingen aan goodwill ten gevolge van een vijf- in plaats van tienjarige economische levensduur, leverde een extra verlies op van 3,8 miljoen euro. Voorts werd de goodwill van de acquisitie van Ablex Ltd. in de UK met 3,0 miljoen euro extra afgeschreven. De totale boekwaarde van de goodwill op de balans reduceerde per eind december 2001 van 13,0 miljoen euro tot 2,5 miljoen euro.

Op vragen van de VEB, of deze zeer forse afschrijvingen niet eerder in 2000 en 2001 hadden moeten worden gemaakt, antwoordde Alting van Geusau dat het achteraf gemakkelijk praten is, maar dat men vooraf kennelijk de marktontwikkeling verkeerd heeft ingeschat. De nu resterende goodwill (2,5 miljoen euro) op de balans zal in 3,5 jaar geheel worden afgeschreven.
Het nettoresultaat is voor 2001 18,4 miljoen euro negatief en de directie meent dat hiermee alle risico’s uit het verleden in een pennenstreek zijn weggewerkt, en dat 2002 weer een positief saldo zal hebben! Vanwege dit vertrouwen wordt een dividend van 0,13 euro per aandeel uitgekeerd.

In het jaarverslag wordt extra aandacht geschonken aan corporate governance, onder andere door transparantie en verantwoording aan de aandeelhouders. De VEB attendeerde er nog eens op dat de leesbaarheid van het jaarverslag moet verbeteren. Te veel gegevens staan verspreid over diverse pagina’s. Voorts zullen meer grafieken zeer verhelderend kunnen zijn en daardoor ook de animatie van het aandeel kunnen bevorderen.