VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Optimisme na teleurstellend jaar

DOCdata is blijkens het geschetste bedrijfsprofiel een vooraanstaande, onafhankelijke producent en distributeur van mediaproducten, voornamelijk audio- en multimedia-cds en dvds. Voorts ontwerpt en levert men productiesystemen die zijn gebaseerd op optische en lasertechnologie. De onderneming heeft vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In het afgelopen boekjaar leed het bedrijf een verlies van 3,78 miljoen euro, waarin (per saldo) een buitengewone last is begrepen van 3,19 miljoen euro.

Er is daarmee sprake van een duidelijke terugval, want in het boekjaar 1999 werd nog een winst gerealiseerd van 2,48 miljoen euro. DOCdata constateert een wezenlijke vertraging van de groei in alle markten waarin zij werkzaam is. Dalende afzet en sterke concurrentie (met als gevolg druk op de marges) hebben de onderneming parten gespeeld. Dit manifesteert zich in de kerncijfers. Zo daalde het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill in procenten ten opzichte van de netto-omzet in 2000 naar 3,7 procent (1999: 7,7 procent).

    

DOCdata bestaat uit drie afzonderlijke bedrijfsonderdelen te weten, Media Group (voor uitgevers), E-commerce Fulfillment (voor internetwinkels) en Industrial Automation. De Media Group levert met 88,9 procent veruit de grootste bijdrage aan de omzet. Bij alle problemen is men tevreden over het bedrijfsonderdeel Industrial Automation. Qua activiteiten moet men hierbij denken aan verkoop van knowhow en machines voor beveiliging van waardepapieren en documenten. In het afgelopen jaar werden paspoortsystemen geleverd aan drie landen, waaronder Nederland. Over de verkoop van deze systemen is men momenteel met andere landen in bespreking. DOCdata heeft een sterke vermogenspositie behouden; het eigen vermogen bedroeg op balansdatum 57,8 procent van het balanstotaal. Ook de liquiditeitspositie is goed te noemen.

De kentering in de markt werd al vroeg in het vorige jaar voelbaar. Op grond daarvan besloot men de strategie te wijzigen en tot herstructureringen over te gaan. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk werden gereorganiseerd. Door de overname van de Britse branchegenoot Ablex Ltd., gevestigd in Telford (West Midlands) werd het mogelijk de productie aldaar op n locatie te concentreren. De eigen productie in Londen werd gestaakt en voor 60 procent overgebracht naar Telford en voor 40 procent naar Frankrijk. De strategie met betrekking tot de Media Group werd aangepast en bleef niet langer gericht op het nemen van de leiding in het consolidatieproces. Prioriteit geniet nu het creren van aandeelhouderswaarde door middel van optimalisering van de operationele cashflow.

Uitbouw van E-commerce Fulfillment en stimulering van de groei van Industrial Automation behoren mede tot de doelstellingen. DOCdata denkt, na de in het afgelopen jaar genomen beslissingen, een aanzienlijke verbetering in het bedrijfsresultaat van 2001 te kunnen realiseren, afhankelijk van de marktontwikkelingen. Mogelijk geven de halfjaarcijfers dienaangaande enig inzicht. Het voorstel tot aanwijzing van de directie als bevoegd tot uitgifte van aandelen stuitte op verzet van de VEB. Aan de tijdslimiet van achttien maanden was voldaan, maar het voorstel betrof alle nog niet geplaatste aandelen. Na enige discussie besloot de raad van commissarissen, staande de vergadering, het verzoek van de VEB om dit tot 10 procent te beperken, in te willigen. De vergadering ging hiermee eenstemmig akkoord.