VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onzekere uitzendtijden

 De Europese uitzend- en detacheringsmarkt, waarop USG People (USG) een vijfde plaats inneemt, kende in 2007 twee gezichten. De eerste helft gaf concernbreed nog aanleiding tot volle tevredenheid. In alle vestigingslanden leek een omzetgroei met dubbele cijfers haalbaar. In de zomer werd een omslag zichtbaar. Door de wereldwijde financiële crisis nam het producentenvertrouwen nogal af. De zichtbaar geworden groeivertraging, vooral in het segment van het algemeen uitzenden, trof USG sterk op de thuismarkten België en Nederland.

De lagere groeiverwachtingen zorgden voor scherpe dalingen van de aandelenkoersen van uitzendondernemingen. In juli 2007 piekte het aandeel USG op een koers van 37,10 euro en deze was eind november gedaald tot liefst 15,77 euro, waarna eind 2007 enig herstel volgde tot 18,56 euro. Toch toonden bestuursvoorzitter Ron Icke en cfo Rob Zandbergen zich tevreden over het afgelopen jaar. Na de grote overname van het Belgische Solvus in 2005 waren de doelstellingen om in drie jaar een omzet te behalen van 4 miljard euro en een operationele marge van 6,5 procent. Beide doelen zijn gehaald. De omzet was 3,89 miljard euro in 2007 tegen 3,54 miljard euro in 2006 en de operationele marge was 6,7 procent, een jaar eerder nog 5,8 procent. De nettowinst steeg van 110,9 miljoen euro in 2006 naar 140,0 miljoen euro in 2007.

De operationele marge van bijna 7 procent ligt hoger dan bij verschillende concurrenten. USG ziet dat als een sterke basis om de huidige onzekere periode op de uitzendmarkt goed door te komen. Terugloop in volume is vooral zichtbaar in het segment van de algemene uitzendingen. De marges zijn daar lager, maar het personeelsverloop is daar groot, tegen de 30 procent per jaar. Dat is normaal in de uitzendbranche. Bij krimp kan dan worden volstaan met het natuurlijke personeelsverloop, ontslagen behoeven er in principe niet te vallen. In het segment specialistische uitzendingen is bij een economische teruggang minder sprake van volumedaling, de vraag blijft hier groot en de marges zijn hoger.

USG beroept zich verder op een sterk merkenbeleid en presenteert zich graag als ‘multi-brand’-organisatie. Dat is opvallend, signaleerde de VEB, want concurrent Vedior heeft juist nadeel ondervonden van een ver doorgevoerde ‘multi-brand’-strategie. Icke antwoordde dat USG People waar nodig in bepaalde segmenten met een afzonderlijk merk een eigen gezicht wil laten zien, maar aan de andere kant waakt voor te veel versnippering. Zo wordt de hoeveelheid merken zeker na acquisities dikwijls weer in aantal teruggebracht. Inmiddels heeft USG People ook in landen buiten de Benelux een goede schaalgrootte bereikt. Dat geldt vooral voor Duitsland na de overnames van Allgeier Zeitarbeit en GEKO Zeitarbeit. Over eerste kwartaal van dit jaar is enige groeivertraging gemeld. De groei was met nu 6,4 procent wel hoger dan het groeicijfer in de markt en beter dan analisten hadden verwacht. Al met al is de uitzendmarkt voor de komende tijd moeilijk in te schatten, maar USG staat er goed voor, aldus Zandbergen