VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wisseling van de wacht

Deze aandeelhoudersvergadering was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van USG People. Oprichter en grootaandeelhouder Alex Mulder, in 1972 begonnen met Unique, nam afscheid als bestuursvoorzitter. De dagelijkse leiding van de Almeerse uitzendorganisatie is sinds november 2005 al in handen van zijn opvolger Ron Icke.

Met een aantal overnames zijn de laatste jaren grote stappen vooruitgezet: in 1996 Goudsmit, in 2002 Start en vooral vorig jaar het Belgische Solvus. Deze laatste heeft het moeilijk gehad in de afgelopen recessieperiode. Met Solvus is de groepsomzet verdubbeld en tevens een goede schaalvergroting bereikt. De laatste twee overnames Start en Solvus geven samen een kostenbesparing van 50 miljoen euro op de backoffice. Er moeten nu wel concessies worden gedaan aan de margedoelstellingen. USG richtte zich meer op specialistische uitzendactiviteiten en dat levert hogere marges op dan de meer algemene uitzendactiviteiten van Solvus.

De onderneming staat nu te boek als USG People. Het USG-logo wordt aan de merknaam van een aantal specialistische dochtermaatschappijen toegevoegd, echter niet aan de grotere merken als Unique, Start, Creyf’s en Content. De nu verworven schaalgrootte geeft ook meer internationale groeimogelijkheden. Met name voor Italië, Frankrijk en Duitsland. De Duitse arbeidsmarkt begint liberaler te worden, meent Icke. Frankrijk blijft economisch nog wat achter, maar dat zal de komende tijd weer kunnen aantrekken.

De netto-omzet van USG People steeg in 2005 van 1,3 miljard naar 2,0 miljard euro. De nettowinst daalde van 24,2 miljoen euro tot 21,1 miljoen euro. Belangrijke post hierbij vormden de financieringslasten, die toenamen van 9,3 miljoen euro in 2004 tot 26,3 miljoen euro in 2005. Voor Solvus is 585 miljoen euro betaald, eerst gefinancierd met een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro. Voor herfinanciering later in 2005 dienden een aandelenemissie met een opbrengst van 225 miljoen euro, een achtergestelde converteerbare obligatielening van 115 miljoen euro en een syndicaatslening van 700 miljoen euro.

De overname van Solvus lijkt ondertussen al rendabel. Solvus is vanaf 1 september 2005 in de groep meegeconsolideerd. In het groepsresultaat is nu 4,4 miljoen euro daarvan afkomstig. Het vertrouwen van de aandeelhouders is groot. De resultaten in de uitzendsector en van USG People maken dat zeker vanaf het laatste kwartaal van 2005 begrijpelijk. De uitzendsector blijft een goede conjunctuurbarometer en dat komt het beurssentiment ten goede. De beurskoers van USG People is het afgelopen halfjaar verdrievoudigd.

De besturen van Solvus en USG zijn samengevoegd en verdeeld over een Executive Board en daaronder een Executive Committee. Mulder wordt commissaris, Brakel blijft president-commissaris. In 2005 werd aan een one-tierbestuur gedacht, nu gelukkig niet meer, dankzij gewijzigde inzichten. Aan de bepalingen van corporate governance wordt grotendeels voldaan. Aan het risicobeheersingssysteem wordt gesleuteld tot na de integratie van Solvus. Het beloningsbeleid voor het bestuur leverde nog enige vraagtekens op, maar op een maximum voor de variabele beloningen wordt gelet.