VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een stevige prijs voor Solvus

Omdat het invullen van de bestuursfuncties onoverkomelijke problemen zou geven, is besloten om in plaats van een fusie een overname van het Belgische Solvus voor te bereiden, aldus bestuursvoorzitter Alex Mulder na afloop van de buitengewone aandeelhoudersvergadering. De 26 aanwezige aandeelhouders met 52,2 procent van het aandelenkapitaal stemden hiermee in.

Met een premie van 43 procent op de beurskoers is wel een hele stevige prijs betaald. Mulder deed er alles aan om dat gevoel te temperen. In België is in de afgelopen tijd gemiddeld een premie van 38 procent betaald. Bovendien moeten de beleggers deze overname op langere termijn beoordelen. Vanaf 2007 zal de overname een zeer positief effect hebben op de winst per aandeel. Vanaf dat jaar wordt ook een kostenbesparing verwacht van jaarlijks 30 miljoen euro door backofficeactiviteiten samen te voegen.

Met de overname realiseert USG versneld een aantal doelstellingen van de reeds aangescherpte strategie. USG bereikt met een omzet van circa 2,8 miljard euro een sterke positie in de top-vijf van de Europese uitzend- en detacheringsmarkt en de marktposities buiten Nederland worden aanzienlijk versterkt. Na de overname zal specialistisch uitzenden voor circa een kwart van de totale omzet zorgen.

USG zal het bod en de bestaande schulden financieren met een nieuwe lening en een emissie van effecten. Het overbruggingskrediet zal naar verwachting later dit jaar worden omgezet in de finale financiering. De exacte verdeling van de emissie over nieuwe aandelen en achtergestelde converteerbare obligaties zal bij uitgifte worden bepaald op basis van de marktomstandigheden. ING Wholesale Banking en Rabobank hebben het overbruggingskrediet en de finale financiering onder de gebruikelijke voorwaarden gegarandeerd.

USG is voornemens haar naam te wijzigen in USG People en het vignet van USG te koppelen aan alle werkmaatschappijen om de naamsbekendheid te vergroten. Tevens wil USG de organisatiestructuur wijzigen in een one-tierstructuur. Hier zou dan sprake zijn van één orgaan, het bestuur (‘de board’), in plaats van de twee organen raad van bestuur en raad van commissarissen. In de one-tierstructuur bestaat de board deels uit leden die zich bezighouden met uitvoerende taken en deels uit leden met meer toezichthoudende taken.

Als tot invoering van de one-tierstructuur wordt besloten, zullen Ron Icke en de van Solvus afkomstige Alain Dehaze tot respectievelijk ceo en plaatsvervangend ceo worden benoemd. Het voorzitterschap van de board (chairman) komt dan in handen van de oprichter en huidige ceo Alex Mulder. De huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Cor Brakel, zal tot vice-voorzitter (vice chairman) worden benoemd. De bezwaren van de VEB dat vergeleken met een aparte onafhankelijke raad van commissarissen de onafhankelijkheid van de toezichthoudende leden afneemt, werd betwist door Brakel omdat de huidige raden van commissarissen in het algemeen ook niet altijd even onafhankelijk zijn gebleken.