VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Klaar voor de start

United Services Group (USG), bekend van flexformules als Start, Unique en United Capacity, is naar omzet en winst gemeten de derde uitzendorganisatie van Nederland. Daarnaast behoren België, Duitsland, Italië en Spanje tot haar vestigingsmarkten. In 2004 werd een omzet van 1,3 miljard euro en een nettowinst van ruim 14,7 miljoen euro behaald.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering presenteerde ceo Alex Mulder uitvoerig de nieuwe strategie. Binnen drie tot vijf jaar moet deze resulteren in een omzet van 2 miljard en een stijging van het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet naar 6,5 à 7,5 procent. Dit impliceert een bedrijfsresultaat voor amortisatie en bijzondere lasten van ongeveer 140 miljoen euro, terwijl deze in 2004 nog 40,3 miljoen bedroeg. Hiertoe zal USG vooral schaalgrootte moeten realiseren buiten Nederland. De focuslanden hebben een dermate grote omvang en opwaarts potentieel – USG verwacht voor deze landen een groei tussen 7 en 12 procent – dat hiervan bij de huidige dekking niet kan worden geprofiteerd. Het marktaandeel in de vroegcyclische segmenten, zoals productiearbeid, moet dus eerst worden uitgebreid om daarna het meer specialistische uitzenden te kunnen ontwikkelen. Speerpunt van het beleid is dus groeien, zowel autonoom via het aanbieden van een breder dienstenpakket als door overnames.

De grootste belemmering voor de ambitieuze plannen is de beperkte bekendheid en herkenbaarheid in de markten waarin USG opereert. Een zorgvuldige herpositionering is dan ook noodzakelijk. Daarom is besloten het aantal merken terug te brengen naar vier hoofdlabels waarin het logo van de nieuwe holdingnaam USG People duidelijk naar voren komt.
Ook de code-Tabaksblat was onderwerp van gesprek.

De VEB ging in op het ontbreken van een verklaring over de adequate en effectieve werking van de risico- en controlesystemen. USG durft het in dit stadium nog niet aan om een dergelijke verklaring af te geven. Volgens cfo Icke is USG bezig met het opzetten van een soort raamwerk, maar er wordt nog gewacht op de conclusies van de Monitoring Commissie Frijns over wat de begrippen ‘adequaat’ en ‘effectief’ exact inhouden. Icke zei wel dat bestuur en commissarissen deze verklaring zo spoedig mogelijk willen opnemen in het jaarverslag.

De VEB stemde tegen het voorgestelde beloningsbeleid. Onder dit plan ontvangt de directie een cashbonus van 0,2 procent van de ebita, wat feitelijk een gegarandeerde bonusbetaling betekent die niet is gekoppeld aan bovengemiddelde prestaties. Daarnaast bestaat er een aandelenplan waarin toekenning van de eerste 2.500 aandelen afhankelijk is van gepubliceerde prestatiecriteria. Als de aandelen na drie jaar nog in bezit zijn, wat nota bene een voorwaarde is, ontvangt de directie nog eens 2.500 aandelen extra. Iedere twee aandelen die na zes jaar nog worden gehouden, worden beloond met een additioneel aandeel. Wel namen de commissarissen publicatie van de referentiegroep in overweging en is de emissiemachtiging in overeenstemming met de VEB-norm gebracht.