VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een uitzendbedrijf in transitie

Na zeven vette jaren van continue winststijging, kon ook United Services Group (USG) in 2002 niet meer tegen de markttrend oproeien. De groei in omzet van USG (exclusief Start) sloeg om van +18,4 procent in 2001 naar –6,7 procent in 2002.

 Het bedrijfsresultaat van 68,6 miljoen euro, tegen 73,6 miljoen euro in 2001, stond sterk onder druk door margeverkrapping. United Technical Services met een reductie van dertien procent naar twee procent (-17 miljoen euro) en United Communications met een teruggang van 34 procent naar vier procent (- 4 miljoen euro) leden daaronder het zwaarst. United Office Services hield zich nog het best met een kleine omzetstijging en een margereductie van twaalf procent naar negen procent (- 6 miljoen euro). Gelukkig kon de totale afname van het bedrijfsresultaat met 29 miljoen euro tot veler verrassing grotendeels worden opgevangen door de positieve resultaten van Start dat in zeven maanden reeds 23 miljoen euro bijdroeg. Het nettoresultaat liep sterk terug van 39 miljoen euro in 2001 naar 25 miljoen euro in 2002, voornamelijk omdat nog zeven miljoen euro na belasting uitgekeerd moest worden voor de 49%-deelname van de Stichting Start in Start.

De vraag rijst nu of voor USG de zeven magere jaren in de uitzendwereld zijn aangebroken. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. De door USG uitgestippelde strategie zou wel eens kansrijk kunnen zijn. Voornaamste punten zijn ‘one-stop-shopping’ voor de klanten (aanbieden van eenvoudig flex-werk naast specialistische activiteiten), internationalisatie van de specialistische activiteiten via het bestaande Start-netwerk in het buitenland en autonome groei in het midden- en kleinbedrijf door middel van het aanbieden van een breder dienstenpakket.

Helaas ontbreken duidelijke kwantitatieve doelstellingen en pas na veel aandringen liet de directie zich verleiden tot de uitspraak dat op lange termijn intern de doelstelling van een groei van vijftien procent van omzet en winst per aandeel gehandhaafd is. Op korte termijn zijn er enkele positieve factoren. De overname van het resterende belang van 49 procent in Start per maart 2003, gefinancierd met een goedkope 4% 10-jaarslening, verstrekt door de Stichting Start. De realisatie van synergievoordelen bij de integratie van de twee bedrijven (back-services, één hoofdkantoor etc) waarvan op jaarbasis 2003 nu al tien miljoen euro gerealiseerd is.

De door de bestuursvoorzitter Alex Mulder gepresenteerde cijfers over het eerste kwartaal lieten een licht positieve trend zien. Weliswaar toonden de cijfers, gebaseerd op de combinatie van de gecontinueerde activiteiten van Start en USG, een twaalf procent lagere omzet en een tien procent lager bedrijfsresultaat ten opzichte van het eerste kwartaal 2002, maar ten opzichte van het vierde kwartaal 2002 stabiliseerde USG zich en toonde Start een significante verbetering. Verder verwacht men voor 2003 winst in Spanje en gedurende het jaar in Italië en Duitsland een break-even. Hiermee zal het verlies van 7,5 miljoen euro in deze drie landen belangrijk gereduceerd worden. Het bestuur doet geen enkele uitspraak over de te verwachten totale resultaten 2003. Gezien echter de snellere succesvolle integratie van Start met de realisatie van grotere efficiencyvoordelen dan voorzien en de eerste tekenen van een belangrijke resultaatverbetering in het buitenland, zou ondanks de zeer moeilijke markt in Nederland wel eens een kentering bereikt kunnen zijn.

De vergadering van 24 aandeelhouders die 37 procent van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigden, werd door president-commissaris Brakel, met een redelijke openheid, goed geleid.