VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hogere marges en groei

Ze kunnen het niet vaak genoeg zeggen: United Service Group is geen uitzendbureau, maar een dienstverlenende onderneming op de arbeidsmarkt. Uitzenden is wel een belangrijke activiteit en maakt 60 procent van de omzet uit. De rest van de omzet wordt gevormd door projectondersteuning, detachering, executive search en consultancy. Een klein deel van de omzet komt uit opleidingen (Luzac college) en een call center.

Unique International is groot geworden als een nichespeler in dienstverlening op de arbeidsmarkt. Met een sterke nadruk op kantoorpersoneel en specialistische vakgebieden zijn zij steeds in staat geweest hogere marges dan de concurrentie te behalen, en bovendien harder te groeien dan de markt. Steeds vaker ondervindt de onderneming echter hinder van concurrentie van de grote spelers in deze branche, die vanwege hun dominante positie en naamsbekendheid toegang krijgen tot de nichemarkt.

Een duidelijkere naam en positionering in de markt zouden het antwoord hierop moeten zijn en is dan ook het doel van de naamswijziging en de verandering van de organisatiestructuur. Hiertoe is een aantal merknamen geschrapt en zijn alle dochterbedrijven ondergebracht in 6 nieuwe divisies: United Match (alle uitzendbedrijven in Nederland, België en sinds 1 januari Duitsland), United Technical Solutions (detachering van technische specialisten), United ICT Solutions (detachering van ICT-ers), United Capacity (werving en selectie), United Communications (call center) en United College (opleidingen).

Met de vestiging van een aantal regiokantoren waarin alle disciplines aanwezig zijn, de ontwikkeling van een aantal nieuwe activiteiten en verdere uitbreiding in Europa, denkt United Service Group de basis te hebben voor het realiseren van de langjarige groeidoelstellingen: jaarlijkse groei van de omzet van 15 procent en jaarlijkse groei van de winst per aandeel met 15 procent.

De eerste kwartaalcijfers, die tijdens de jaarvergadering werden gepubliceerd, lijken met een omzetstijging van 15 procent en een stijging van de winst per aandeel (wederom voor amortisatie van goodwill) van 17 procent zeer fraai aan de doelstellingen te voldoen. De winststijging na amortisatie bedraagt 13 procent.

Opvallend is dat USG uitvoerig bericht over de activiteiten in Nederland en België en uiterst summier informatie verstrekt over de uitbreidingen in Europa. In Duitsland heeft inmiddels een overname plaatsgevonden, waarvan de resultaten per 1 januari van dit jaar worden geconsolideerd. Aangezien de transactie eind december vorig jaar is geëffectueerd, wordt de bijgekochte omzet als autonoom verantwoord. Om ambitieuze doelstellingen te halen moet er blijkbaar hier en daar wat aan de cijfers worden geduwd en getrokken.