VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Exorbitante vertrekpremie

Zoals elk jaar was de opkomst van aandeelhouders gering. Slechts 24 aandeelhouders waren aanwezig met in totaal 7,8 miljoen stemgerechtigde aandelen (30 procent). De directie werd weer gevraagd om maatregelen te nemen om de belangstelling voor de jaarvergadering te vergroten.
Bestuursvoorzitter Chris Ouwinga gaf een goede toelichting op de behaalde resultaten.

De afname van de omzet van 414 miljoen in 2006 naar 379 miljoen in 2007 is te wijten aan de verkoop van de divisie Internet en Security maar zal dit jaar ruimschoots gecompenseerd worden door de acquisitie van het Britse Coda. De winst van 4,4 miljoen behaald op de verkoop van de divisie Internet en Security en de sterke organische groei van 14 procent, vooral gerealiseerd in de Benelux , Scandinavië en de Noord-Amerika, zijn de belangrijkste factoren voor de toename van het nettoresultaat (voor bijzondere waardeverminderingen) van 28,9 miljoen in 2006 naar 38,9 miljoen in 2007.

Het afgelopen jaar heeft Unit4Agresso belangrijke contracten kunnen afsluiten, zoals een contract van 5,5 miljoen met een lokale overheid in Duitsland. Ook werden diverse overeenkomsten ter waarde van 2 à 4 miljoen euro weggekaapt voor de neus van de belangrijkste concurrenten ( SAP, Oracle, Microsoft). De lage kosten na implementatie en de flexibiliteit voor aanpassingen van de softwareproducten Agresso Business World en Agresso Wholsale verklaren de keuze voor Unit4Agresso.

Aan bestuurslid Harry De Smedt werd een vertrekpremie van ruim 2 miljoen euro (acht maal het basissalaris) betaald. De VEB vroeg op welke criteria deze exorbitante vergoeding gebaseerd was. Deze vergoeding was volgens Theo van der Raadt, voorzitter raad van commissarissen, gerechtvaardigd aangezien De Smedt gedurende vele jaren de divisie Internet en Security tot een succesvolle divisie uitgebouwd had. Ook zou de verkoopprijs van deze divisie belangrijk hoger zijn uitgevallen omdat De Smedt een functie bij de overnemer Westcon aanvaard heeft. In feite zou de vertrekpremie door de hogere verkoopprijs volledig terugverdiend zijn.

Op de vraag van de VEB over de integratie van Coda en daaraan verbonden synergievoordelen kon Ouwinga nog niet veel zeggen. De overname is te kort geleden, maar bij de komende financiële update zal hier informatie over beschikbaar zijn.
De calloptie met een looptijd tot 1 maart 2008 op een overnamekandidaat in Oost Europa is niet uitgeoefend. In het jaarverslag staat wel informatie hierover (volgens de accountants was dit verplicht) maar deze heeft geen invloed op het nettoresultaat.
Het dividendbeleid was weer een punt van discussie. Van de winst wordt slechts 20 tot 25 procent uitgekeerd. Uit de zaal kwam het verzoek dit op te trekken naar 50 procent. Dit is volgens het bedrijf op het ogenblik niet mogelijk. De kasstroom wordt in eerste instantie gebruikt voor aflossingen van leningen/rente en eventuele acquisities.

Het voorstel om de variabele beloning niet meer te limiteren tot 50 procent van het basissalaris werd alleen door de VEB niet geaccepteerd. De beloningen van het bestuur (gemiddeld 700.000 euro) zijn meer dan behoorlijk. Deze salarissen liggen op het niveau van Ordina, maar die onderneming realiseert wel tweemaal zo veel omzet. Op het verzoek van een aandeelhouder om de variabele beloningen tot maximaal het basissalaris te beperken werd niet ingegaan.
Het voorstel tot machtiging van uitgifte eigen aandelen werd goedgekeurd. Zeven van de aanwezige aandeelhouders, waaronder de VEB, stemde echter tegen. (1,7 miljoen aandelen)
Ouwinga is positief over de toekomstige resultaten. Het bedrijf heeft wel drie- tot vierhonderd openstaande vacatures waardoor de omzetontwikkeling wordt afgeremd. Dit wordt gedeeltelijk opgevangen door de implementatie door derden te laten realiseren.

De softwareverkopen zitten dan wel in de omzet, maar de implementatie- en serviceopbrengsten niet. Of deze omzet weer naar het bedrijf terugvloeit is maar de vraag. De belangrijkste agendapunten voor dit jaar zijn: de integratie van Coda, het realiseren van de hieraan verbonden synergievoordelen, vermindering van de overheadkosten en eventuele nieuwe acquisities.