VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brits avontuur

Unit 4 Agresso (Unit4) is op overnamepad en trektdaarvoor naar het Verenigd Koninkrijk. Met het nu nog aan de Londense AIM beursgenoteerde CODA doet de Sliedrechtse softwaremaker de grootste overname uit haar geschiedenis. Unit4 waardeert CODA op ongeveer 213 miljoen euro, ruwweg de helft van de huidige marktkapitalisatie van Unit4.

De aandeelhoudersvergadering die gehouden werd om groen licht te krijgen voor het openbare bod op CODA was met 29 aandeelhouders, die gezamenlijk dertig procent van de 26 miljoen uitstaande aandelen uitmaakten, redelijk bezocht. Helaas voelde slechts een handjevol aandeelhouders zich geroepen om deel te nemen aan de discussie. Gelet op de wel erg karige informatie die door Unit 4 beschikbaar was gesteld in de vorm van een aandeelhouderscirculaire, was hier echter alle reden toe.

Bestuursvoorzitter, oprichter en grootaandeelhouder Chris Ouwinga (11 procent van de aandelen) begon de vergadering met een toelichting op deze majeure stap. CODA is een specialist op het gebied van financiële softwaresystemen en richt zich met haar producten met name op middelgrote en grote ondernemingen in vrijwel alle sectoren (retail, financiële instellingen, logistiek en transport, enzovoorts). Tot haar klanten behoren onder andere ferryonderneming P&O, IKEA, Euronext en een groot aantal onderwijsinstellingen. Met haar activiteiten in veertien landen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten Nederland en Frankrijk) behaalde CODA in 2006 op een omzet van 72 miljoen euro een operationeel resultaat van 14,5 miljoen euro (EBITDA: 16,2 miljoen euro). Het nettoresultaat over 2006 zou ongeveer 10 miljoen euro bedragen. Door deze overname schaart Unit4 zich op een vijfde plaats in het middensegment van financiële managementsystemen. Beide ondernemingen zijn redelijk complementair: de enige overlapping wordt gevormd door drie software modules.

Op basis van de aandeelhouderscirculaire kan onmogelijk vastgesteld worden of de overnameprijs gerechtvaardigd is. De VEB wilde daarom weten hoe de prijs exact is bepaald en of daarbij rekening was gehouden met eventuele synergievoordelen. Ouwinga liet hierop weten dat de overnameprijs berekend was op discounted cash flow basis en dat in deze berekening geen rekening was gehouden met toekomstige kostenbesparingen of additionele inkomsten. Besparingen op het gebied van R&D en wederzijdse verkoop van software (cross selling) zijn volgens de bestuursvoorzitter echter wel te realiseren. Als de overname slaagt, zal de beursnotering van CODA in Londen worden opgeheven waardoor één miljoen euro zal worden bespaard. Op de vraag van de VEB om meer informatie te geven over geprognosticeerde omzetten, cash flows en marges wilde bestuur en commissarissen niet ingaan. Wel lieten zij weten dat de omzetdoelstelling van 500 miljoen euro voor 2009 haalbaar is. De gecombineerde (pro forma) omzet van CODA en Unit4 ligt ultimo 2007 reeds op 370 miljoen euro.

Uit de presentatie van Ouwinga bleek verder dat CODA 13 miljoen liquide middelen bezit en nog een vordering van 7 miljoen op een trust van CODA werknemers. Deze vordering zou direct na overname betaalbaar zijn. Voor de financiering van de overname is vreemd vermogen aangetrokken. Van deze lening van 230 miljoen moet 165 miljoen terugbetaald worden binnen vijf jaar en een kort krediet van 30 miljoen na zes maanden. Daarnaast is er nog een “revolving” kredietfaciliteit van 35 miljoen.

De rente die Unit4 betaalt, is Libor/Euribor plus een opslag van 145 basispunten. Na zes maanden wordt gekeken of de verhouding netto schulden ten opzichte van EBITDA aanleiding geeft om de opslag te verminderen. Ouwinga is wat dat betreft positief gestemd en denkt dat deze premie snel zal terugvallen naar 85 basispunten. De aflossingen voor de lening, die gemiddeld 40 miljoen euro per jaar bedragen, komen voor het grootste gedeelte uit de cashflows van Unit4. Dit zal geen impact op het ingezette dividendbeleid hebben, aldus Ouwinga. Ouwinga voegde daar overigens nog aan toe dat de overnameprijs in de markt als laag wordt beschouwd.

Van de CODA aandeelhouders heeft inmiddels 45 procent het bod geaccepteerd. Nu is het maar afwachten hoe de resterende aandeelhouders op dit “lage” bod reageren. De consequenties voor de aandeelhouders Unit4 blijven in ieder geval, ook na de vergadering, vaag. Voor het slagen van de overname moet minimaal 90 procent van de aandelen aangeboden worden.
Bij de stemming liet de VEB weten dat de summiere gepresenteerde informatie onvoldoende was om akkoord te gaan met de overname. De VEB onthield zich dan ook van stemming.