VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terug op de weg omhoog

 Hoewel in vergelijking met de afgelopen vijf jaar het softwarebedrijf Unit 4 Agresso de weg omhoog heeft hervonden, blijven er toch een aantal zwakke punten. Zo is bij de divisie Business Software, leverancier van geïntegreerde bedrijfssoftware en goed voor 57 procent van de omzet, de omzet per medewerker al jaren op hetzelfde niveau. De verklaring hiervoor is dat de omzetgroei van deze divisie mede het gevolg is van acquisities.

In 2004 kwam van de 14,5 procent omzetgroei 7,5 procent voor rekening van acquisities. Dat door de jaren heen in een uiterst competitieve markt met veel prijsdruk de omzet per werknemer op hetzelfde peil blijft, vindt het bedrijf een prestatie. Men richt zich op handel en industrie, beperkt tot Nederlandse bedrijven, zakelijke dienstverlening, overheid en universiteiten. Acquisities hebben met name op de overheidsmarkt tot positieversterking geleid. In 2004 werden ook een tweetal zeer grote orders binnengehaald van 5 en 6 miljoen euro.

Bij de divisie Internet en Security, goed voor 43 procent van de omzet, is het bedrijfsresultaat gedaald tot 4,2 miljoen euro. Ook hier is de omzetgroei mede gerealiseerd door een acquisitie: 3,5 van de 6,3 procent. Het resultaat is gedrukt door 2 miljoen euro aan reorganisatiekosten, terwijl tevens de lagere dollarkoers een ongunstige invloed had. Uiteraard zijn de marges bij deze divisie, die zich beperkt tot de verkoop van producten van derden, lager dan bij de divisie Business Software. Plannen voor verkoop van de divisie Internet en Security zijn er niet. De discussie hierover in de vergadering zou tot de conclusie kunnen leiden dat men de divisie eerst verkooprijp wil maken.

In de zeer uitvoerige beschouwingen over de vooruitzichten 2005 toonde men zich ten aanzien van beide divisies positief. In totaal wordt een omzetstijging van 7 tot 10 procent verwacht en een stijging van het bedrijfsresultaat met ten minste 15 procent. De ontwikkelingen in 2005 tot nu toe ondersteunen deze verwachtingen.
In de vergadering pleitten tal van aandeelhouders ervoor om eindelijk eens over te gaan tot dividendbetaling. De door het bestuur gevraagde zeer ruime emissiemachtiging voor een periode van twee jaar wenste de VEB te beperken tot 10 procent voor een periode van 18 maanden. De VEB stond hierin niet alleen. Vertegenwoordigers van buitenlandse aandeelhouders stemden ook tegen, met als gevolg dat het voorstel het op het nippertje haalde.