VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veel praten, weinig zeggen

De divisie Business Software zorgt voor ruim zestig procent van de omzet van Unit 4 Agresso (U4A), leverancier van geïntegreerde bedrijfssoftware en internet- & security-oplossingen. Deze divisie is afhankelijk van drie soorten omzet: licenties, onderhoud en services. Licenties worden verkregen van nieuwe klanten en die worden dan omgezet in onderhoud en services.

De licentieomzet liep van in de periode 2001-2003 terug van 47,5 via 43,2 naar 39,7 miljoen euro. Op een vraag hoe de toekomstige ontwikkeling wordt ingeschat, werd in feite geen antwoord gegeven. Het verwerven van nieuwe klanten is essentieel. Door de acquisitie van het Franse Fininfor en de reorganisatie in Duitsland hoopt men in deze strategische gebieden het klantenareaal uit te breiden.

Bij de presentatie van de jaarcijfers in februari 2004 werd gesproken over het in de etalage zetten van de divisie Internet & Security. Dit werd nu ontkend. De betreffende journalist had de boodschap niet goed geïnterpreteerd. Bij deze divisie lopen de verkoop van producten en licenties wel op van 59 via 66 tot 69 miljoen euro in 2003. In deze sector ziet U4A een grote potentie omdat de werkelijke beveiliging in de praktijk achterblijft bij het groeiende gebruik van computers. Terwijl voor de Business divisie de programmatuur in eigen beheer wordt ontwikkeld, worden vanwege de snelle ontwikkeling van allerlei computervirussen de benodigde beveiligingsprogramma’s ingekocht.
De laatste vijf jaar bedroegen de uitgaven voor R&D zestien procent van de omzet. De VEB vroeg of deze uitgaven in de toekomst op dat niveau gehandhaafd blijven of dat er een toe- of afname valt te verwachten. Hierop werd geen duidelijk antwoord gegeven en evenmin op de vraag hoe groot het personeelsverloop zal zijn. Dat is afhankelijk van de economische situatie.

Om te groeien heeft U4A kapitaal nodig. Daarom wordt geen dividend uitgekeerd, ondanks de zeer hoge kaspositie van dertig miljoen op een totaal vermogen van 147 miljoen euro. Via de kapitaalmarkt aantrekken van vermogen werd, zonder verdere uitleg, te moeilijk geacht.
Er is een alliantie gesloten met het Spaanse Escudor Riverland waaraan een converteerbare obligatielening is verstrekt. Er bestaat ook een verband met de Foundationgroep, waaraan eveneens een grote lening is verstrekt. Over de grootte van de leningen en waar ze te vinden zijn op de balans werd geen duidelijkheid verschaft.
U4A is verwikkeld in diverse juridische procedures. Hiervoor is geen voorziening getroffen. Op een vraag hoeveel procedures het zijn en wat de financiële consequenties zouden kunnen zijn, werd totaal geen antwoord gegeven.

Aan de code-Tabaksblat zijn in het jaarverslag vier bladzijden gewijd. Daaruit is af te leiden dat men wacht op de wettelijke status van de code, dat de contracten met het management gerespecteerd zullen worden en dat in het volgende jaarverslag uitgebreid op de code zal worden ingaan. Inhoudelijk staat er niet veel in. Vragen over volmachtverlening aan derden om de vergadering bij te wonen en te stemmen en of aandeelhouders agendapunten kunnen inleveren konden ter vergadering niet beantwoord worden. Deze zullen, na intern onderzoek, als nog in de notulen vermeld worden.
Op grond van bovengenoemde onduidelijkheden heeft de VEB zich onthouden van goedkeuring van de jaarrekening over 2003.