VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei ondanks tegenwind

De twee hoofdpijlers van Unit 4 Agresso zijn de divisie bedrijfssoftware en de divisie internetbeveiliging. Door vergroting van het marktaandeel in een krimpende markt is Unit 4 Agresso er in geslaagd de omzet en winstgevendheid in 2002 te vergroten. De vergroting van het marktaandeel is bereikt door nieuwe opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Verenigde Staten.

De omzet in 2002 steeg met 3,4 procent tot 215 miljoen euro. Houden we rekening met in 2002 verkochte bedrijfsonderdelen, dan bedraagt de autonome groei zelfs acht procent. Ondanks de reorganisatiekosten van 6,8 miljoen euro, steeg de nettowinst met twee procent naar vijftien miljoen euro. De in 2002 genomen reorganisatiekosten zijn voor het grootste deel aangewend voor de divisie bedrijfssoftware in de voor het bedrijf relatief nieuwe landen Duitsland en Frankrijk en in de Benelux. Dit om te bereiken dat het kostenniveau wordt aangepast aan de lagere omzet. Na deze reorganisatie werken er 1330 mensen.
De markt waarbinnen de divisie Internetbeveiliging opereert wordt gekenmerkt door steeds nieuwere oplossingen voor de beveiliging van internet en netwerksystemen.

Unit 4 Agresso is een vooraanstaande ontwikkelaar en leverancier van deze zogenaamde ‘remote managed services’, het op afstand installeren en beheren van beveiligingsproducten.
Het bedrijf ontving begin 2003 de opdracht van de gemeente Stockholm voor invoering van het bedrijfsinformatiesysteem waarop 4.000 gebruikers worden aangesloten.

In het Verenigd Koninkrijk werkt het bedrijf aan de realisering van een interactieve  communicatie van alle burgers en bedrijven via internet met de overheid aangaande geboorteaangifte, starten onderneming, belastingaangifte en dergelijke. Dit project moet in 2006 operationeel zijn. Dit soort ‘e-government’ projecten verwacht Unit 4 Agresso ook in andere landen te gaan realiseren.
Door de goede winstgevendheid en doordat Unit 4 Agresso sinds de beursnotering in 1998 nooit dividend heeft uitgekeerd beschikt het bedrijf over een gezonde financiële positie met een solvabiliteit van ruim 45 procent. Op de opmerking van de VEB dat winstinhouding alleen acceptabel is voor aandeelhouders, als dat leidt tot nieuwe renderende investeringen, zegde directievoorzitter Chris Ouwinga toe dat in 2003 diverse groeifinancieringen te verwachten zijn, waaronder mogelijk acquisities.

Voor 2003 gaat Unit 4 Agresso er vanuit dat door verdere vergroting van haar marktaandeel de omzet met tien tot vijftien procent zal groeien. De omzetdoelstelling voor 2004 bedraagt 300 miljoen euro. Gezien de omzetontwikkelingen in de Verenigde Staten wil het bedrijf zijn belangen daar sterk uitbreiden, opdat over twee jaar ongeveer twintig procent van de omzet uit de Verenigde Staten komt. Spanje is een van de andere landen waar Unit 4 Agresso wil groeien.

Unit 4 Agresso is een onderneming dat door het ontwikkelen van geïntegreerde systemen een stevige positie heeft verworven met veel groeipotentie, maar moet als beursgenoteerde onderneming op het punt van verslaglegging nog een aantal stappen zetten. Wel is het jaarverslag verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren, maar een aantal essentiële zaken moeten in de toekomst worden toegevoegd. Hierbij valt onder meer te denken aan de invloed op de winst van de in het betreffende jaar verrichte acquisities en desinvesteringen, verwerking van de WMZ-meldingen. Door de directie werd toegezegd hieraan te gaan werken.

Bij het voorstel om Paul Smits te benoemen tot lid van de raad van commissarissen ontstond de nodige beroering. Een aantal aanwezige aandeelhouders maakte bezwaar gezien zijn plotselinge vertrek bij KPN met een gouden handdruk van 2,9 miljoen euro op een moment dat KPN aan de grond zat en duizenden mensen hun baan verloren. Ondanks deze bezwaren is hij toch tot commissaris benoemd.