VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stoppen met schaatsten

Unit 4 Agresso stopt met de sponsoring van schaatsen, daar ze vaststelden, dat schaatsen alleen in Nederland een wereldsport is en men zelfs in Noorwegen niet weet wat het is. Dit nuchtere besluit is kenmerkend voor de wijze, waarop Unit 4 haar bedrijfsvoering baseert en haar in staat stelt de zware sneeuwstormen in de ICT-sector te doorstaan.

 Na de opening door de voorzitter van de raad van commissarissen – Theo v.d. Raadt – licht bestuursvoorzitter Chris Ouwinga de gang van zaken over het boekjaar 2001 toe. Kernpunt van zijn betoog was, dat door de focus van Unit 4 Agresso op de twee productgroepen Businesssoftware en Internet en Security de malaise in de industrie voor een belangrijk deel de onderneming passeert.
De omzet nam toe ten opzichte van de pro-formabalans 2000 met 23,7 procent tot 208,1 miljoen euro. De nettowinst nam echter af met ruim 17 procent tot 12,4 miljoen. Unit 4 blijft echter een winstgevende onderneming in deze sector met een gezonde en solide balanspositie.

Ouwinga kijkt met gematigd optimisme naar de toekomst. Voor de Businesssoftware verwacht hij een groei van 10 procent met een gelijke toename van de winst. Voor Internet en Security verwacht hij een groei van 15 procent, eveneens met een toename van de winst van 15 procent. Op de vraag of hij voornemens is grote acquisities te doen antwoordt hij, dat er op het ogenblik niets in de pijplijn zit, maar dat goede mogelijkheden altijd welkom zijn. Interessant was zijn opmerking, dat eigenaren van ondernemingen nog steeds in het jaar 2000 leven wat betreft de overnameprijs. Wat niet duidelijk is, is of hij hier impliciet mee bedoelt dat de onderneming naar beursgenoteerde ondernemingen kijkt, omdat deze door de lage koersen van het ogenblik, wel eens aantrekkelijk kunnen zijn. In ieder geval zal Unit 4 Agresso dit en de volgende jaren geen dividend uitkeren om de oorlogskas goed gevuld te hebben als zich mogelijkheden voordoen. Echte expansie ziet Ouwinga op korte termijn meer door het zoeken van partners en/of strategische samenwerking dan acquisities.

De voor het eerst dit jaar opgenomen goodwill op de balans is reëel en men hoeft geen rekening te houden met plotselinge extra afboekingen. De bijdrage aan het resultaat van de in 2001 gedane acquisities is niet terug te vinden in het verslag, maar is niet van relevante omvang. De bestuursvoorzitter belooft dat dit in 2002 wel het geval zal zijn. Van een verliesgevend bedrijf Bestmate nam men in december afscheid (management buy-out). Dit kenmerkt de focus van de onderneming, daar Bestmate software voor het verouderde IBM-platform AS400 maakt.

Met de nieuw benoemde CFO Edwin van Leeuwen, de ervaren en zeer betrokken raad van bestuur en overige directieleden, mag Ouwinga zich gelukkig prijzen. Ook doordat het hoofdkantoor in Sliedrecht is gevestigd en niet in Amsterdam heeft de onderneming kans gezien de hype in de industrie voorbij te laten gaan. Unit 4 kan daardoor met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net