VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Splitsing als smeermiddel

Unit 4 gaat de aandelen twee op één splitsen. Naar buiten toe was dit het hoofdbesluit van deze bijzondere aandeelhoudersvergadering. Andere belangrijke besluiten waren het benoemen van de Noor Sverre Kjenne en de Belg Harry De Smedt tot statutair directeur. Eerstgenoemde was directeur van Agresso en De Smedt was reeds lid van management team van Unit 4. De taakverdeling van de nieuwe directie wordt nog verder ingevuld. Hun huidige werk gaat uiteraard gewoon door, stelde algemeen directeur Chris Ouwinga laconiek. De raad van commissarissen werd uitgebreid met de Noor Tvenge: hij is directeur-eigenaar van een investeringsmaatschappij in Oslo.

Een ander agendapunt was de aanpassing van de honorering van de commissarissen. Het voorstel bleek tijdens de vergadering een verhoging met honderd procent te zijn. Motivering: Unit 4 is de laatste vijf jaar verachtvoudigd in omzet, waardoor de werkzaamheden veel intensiever zijn geworden. Als nieuwe accountant werd Ernst & Young benoemd. Dit werd nodig geacht, gezien het inmiddels zeer internationale karakter van Unit 4. Tot slot werd de nieuwe naam ‘Unit 4 Agresso’ vastgelegd.

Met de aandelensplitsing die ongeveer 400.000 gulden kost, wil Chris Ouwinga vooral de particuliere aandeelhouder die niet van ‘dure’ aandelen houdt, tegemoet komen. Gezien de complicatie van zowel de notering in Amsterdam als in Oslo, is de ingangsdatum van de splitsing nog niet bekend.

De directie wilde geen uitlatingen doen over de resultaten in het jaar 2000. Op 28 oktober vond een herbevestiging plaats van de uitgesproken verwachting bij het halfjaarbericht. Deze luidde: ten minste vijftig procent meer omzet en winst. Op 27 maart verschijnen de jaarcijfers. Agresso is vanaf november meegeconsolideerd. Wel vertelde Ouwinga dat de fusie zeer voorspoedig verloopt en de omzet een extra impuls zal krijgen. De ontwikkelingskosten die wel stijgen, zullen als percentage van de omzet dalen. Unit 4 Agresso zal in de toekomst geen lokaal fonds meer zijn. Het wordt opgenomen in de Next 150. De speculaties van opname in de Midkap kwamen kort na de vergadering uit. Per 1 maart wordt Unit 4 opgenomen in deze index. Een prestatie voor een bedrijf dat twintig jaar geleden opgericht werd.