VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed Retail door de knieën

VastNed Retail heeft onder druk van de VEB en enkele grootaandeelhouders tijdens de jaarvergadering toegezegd exclusieve gesprekken aan te gaan met IEF Capital over een openbaar bod op het winkelfonds. Het bod van IEF Capital, een investeringsvehikel van vastgoedbelegger Gil Grossman, zal naar verwachting het aandeel waarderen op ongeveer 70 euro. Nog tijdens de jaarvergadering schoot het aandeel op deze toezegging van VastNed met 4 procent omhoog naar ongeveer 67 euro.

In november vorig jaar schoof VastNed Retail een bod van IEF nog van tafel omdat zij dit bod substantieel te laag vond. De opstand van de aandeelhouders tijdens de jaarvergadering in Rotterdam werd ingeleid door grootaandeelhouder PGGM die ruim 20 procent van de aandelen bezit. PGGM noemde de houding van het bestuur van VastNed vertragend en teleurstellend. Opmerkelijk was dat ook de recent afgewezen partij IEF Capital in de zaal aanwezig was en uitvoerig zijn kant van het verhaal uit de doeken deed. Grossman bood aan opnieuw in gesprek te willen.

Toen de VEB opriep om door stemming de mening van de aandeelhouders te pijlen ging president-commissaris Kolff door de knieën en verklaarde zich bereid tot een gesprek op zeer korte termijn. Ook vroeg de VEB expliciet aan bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink of hij na al die maanden het nog kon opbrengen om wederom met een open mind de gesprekken te hervatten. Van Gerrevink bevestigde dit aan een volle zaal waar ruim 47 procent van de aandelen was vertegenwoordigd. Wel blijft hij van mening dat het winkelfonds meer dan 70 euro per aandeel waard is. Volgens de VEB is dit ter beoordeling van de aandeelhouders en zal er binnenkort dus een buitengewone aandeelhoudersvergadering moeten worden uitgeschreven. Totdat één van de andere bieders vorige week zijn bod fors verlaagde, hoopte VastNed de portefeuille in delen voor een betere prijs te verkopen.

Tot verbazing van de raad van commissarissen werd tegen het nieuwe beloningsbeleid gestemd terwijl in de vergadering van vanmorgen van VastNed Offices/Industrial nog voor werd gestemd. VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial maken samen deel uit van de VastNed Groep.
De goede operationele gang van zaken in het boekjaar 2007 werd behoorlijk overschaduwd door de discussie over de overnameperikelen. VastNed Retail heeft voor 167 miljoen geïnvesteerd en voor 21 miljoen euro gedesinvesteerd om de kwaliteit van de portefeuille verder te verbeteren. De bezettingsgraad is bijna 98 procent en in 2007 is het moeizame project in België, de factory outlet in Messancy, verkocht en zijn aankopen gedaan in Lille (56 winkels op prachtige locaties) en in één van de beste en drukste straten van Turkije. VastNed heeft een ervaren Turkse manager aangetrokken om de portefeuille in Turkije verder uit te bouwen.

Tijdens de rondvraag gaf de VEB nog aan dat het noodzakelijk was om een persbericht te laten uitgaan gezien de koersgevoelige informatie die in deze vergadering verstrekt is. De voorzitter beëindigde de vergadering prompt om deze omissie te corrigeren en vroeg iedereen hier geen misbruik van te maken. De koers was gek genoeg halverwege de vergadering – waar de pers aanwezig was - al 4 procent gestegen en had het persbericht geen enkele impact meer!