VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Getemperde ambities

VastNed Retail, een winkel-vastgoedbedrijf met bezittingen in Nederland, Spanje, Frankrijk en België, heeft een goed jaar achter de rug. Het totaalrendement voor de aandeelhouders is in 2006 uitgekomen op 50 procent. Deze 50 procent is onder te verdelen in het directe resultaat (6,5%), de waardestijging van het vastgoed (12%) en in de beurswaardering (31,5%). Als gevolg van de grote vraag naar vastgoed noteerde het aandeel ultimo 2006 32,9 procent hoger dan de intrinsieke waarde (2005: 5,4 procent). Een nieuw unicum voor VastNed Retail.

Toen ook nog de EPRA-prijs voor het beste jaarverslag werd gewonnen, kon de stemming niet meer stuk en was de directie voornemens om de landen Turkije, Griekenland en Roemenië als nieuwe markten aan te merken. De eerste investeringen in Turkije zijn al gedaan. De VEB vroeg of de toevoeging van drie nieuwe landen aan de bestaande vier kernlanden, in het licht van de risicobeheersing, niet wat veel van het goede was. Bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink antwoordde dat de primaire focus op Turkije ligt. Na wat doorvragen gaf president-commissaris Kolf aan dat de raad van commissarissen dezelfde zorgen heeft en de ambities van de directie tempert.

Ook ten aanzien van de investeringen in vastgoed is de directie ambitieus. Terwijl VastNed Retail in 2005 een nettoverkoper was, is in 2006 voor 220 miljoen euro aan vastgoed verworven. Een investering met een aanzienlijke omvang die overeenkomt met 15 procent van de waarde van het bezit aan het begin van 2006. Meer dan 100 miljoen euro van deze verwerving zit echter in de pijplijn en komt er in de loop van 2007 en 2008 uit.

Omdat VastNed Retail als een nichespeler opereert, heeft zij voor de 220 miljoen euro aan investeringen twaalf investeringsobjecten nodig. Van Gerrevink typeert dit als "het sprokkelen" van investeringen. Voor 2007 verwacht hij per saldo meer dan 150 miljoen euro aan investeringen bij elkaar te sprokkelen. Wellicht dat VastNed Retail op deze wijze kan terugkeren in de AMX. De degradatie uit de AMX is namelijk bij de directie hard aangekomen. De directie heeft aan de pers laten weten dat zij de terugkeer naar de AMX wil realiseren door te fuseren met VastNed Offices/Industrial. Gelukkig hebben de commissarissen ook hier de ambitie getemperd: "Er zijn geen concrete plannen".