VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Koersstijging door forse herwaardering

Dankzij forse herwaarderingen en heel weinig leegstand kon bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink de 45 aanwezige aandeelhouders duidelijk uitleggen waarom 2005 voor VastNed Retail een heel goed jaar is geweest. De verkoop in 2004 van de Duitse vastgoedportefeuille bleek een goede zaak.

De bruto huuropbrengsten namen voornamelijk af omdat de Duitse portefeuille is verkocht. De bezettingsgraad was 96,3 procent (in Nederland bijna 99 procent), terwijl het verlenen van huurvrije periodes en huurkortingen beperkt kon blijven.Over de hele linie is sprake van een forse opwaardering van de panden. Daarom is waarschijnlijk ook de koers tot grote hoogte is gestegen. Op de dag van de vergadering noteerde het aandeel ongeveer 66 euro tegen een slotkoers 2005 van 53,75 euro. Van Gerrevink vindt deze exceptionele stijging nog steeds gerechtvaardigd, ondanks dat de premie op de intrinsieke waarde is opgelopen tot 25 procent.

Een historisch hoogtepunt in de vastgoedsector wat we ook bij ander vastgoedfondsen zien. Ook de prijzen van goede objecten lopen sterk op. Prijzen die de aanvangsrendementen dermate drukken dat deze dure objecten volgens het bestuur niet meer voldoen aan het rendementsprofiel van de onderneming. Het bestuur is er in 2005 dan ook onvoldoende in geslaagd nieuwe winkelpanden te verwerven.VastNed Retail onderschrijft de code-Tabaksblat en voldoet op dit moment aan 111 van de 113 best practice-bepalingen. Ondanks aandringen van de VEB wil de directie niet meer in discussie over de laatste twee punten: het benoemen van de directieleden voor maximaal vier jaar en de beperking van de ontslagvergoeding tot maximaal één jaarsalaris voor de huidige bestuursleden.

In de vergadering is besloten tot scheiding van de raad van commissarissen zodat commissarissen van VastNed Retail niet langer ook lid zijn van de raad van commissarissen van VastNed Offices/Industrial. Dit voorstel is ingegeven door de strengere regelgeving en het feit dat bepaalde situaties (fusie/overname) kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen. VastNed Retail zal vanaf 6 april 2006 maximaal 150.000 eigen aandelen inkopen om verwatering tegen te gaan als gevolg van het uitoefenen van het stockdividend.Het bestuur verwacht over 2006 een lichte (4-7%) stijging van het direct beleggingsresultaat per aandeel, gezien de stabiele bezettingsgraad en de nieuwe investeringen die al in de pijplijn zitten. Ook zal de verbeterde gang van zaken bij ‘factory outlet’ Messancy beperkt bijdragen.

De beperkte stijging van de renteniveaus en de expiratie van financieringen die tegen lagere rentes kunnen worden gefixeerd, zullen hierbij zeker helpen. Hoewel de onderneming zich in principe wil richten op de kernlanden Nederland, Spanje, België en Frankrijk en hier graag een kritische massa wil bereiken, zorgt de sterke behoefte naar uitbreiding ervoor dat de zoektocht naar renderend vastgoed ook over deze grenzen zal worden voortgezet.