VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Duitse portefeuille in de uitverkoop

VastNed Retail hoopt eind mei de verkoop van de Duitse winkelportefeuille af te ronden. Dit deel (14 procent) van de totale portefeuille is al jaren een blok aan het been van VastNed Retail. In het afgelopen boekjaar is de portefeuille opnieuw getaxeerd en wederom met 42 miljoen afgewaardeerd. Volgens bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink is in de loop van de jaren al voor negentig miljoen euro afgewaardeerd op de Duitse vastgoedportefeuille. Als het boekenonderzoek geen onaangename verrassingen met zich meebrengt, zal de gefragmenteerde portefeuille uiteindelijk voor ruim tweehonderd miljoen worden verkocht.

Van Gerrevink gaf aan dat hij een fractioneel hogere stijging van het beleggingsresultaat verwacht. Dit is ambitieus gezien het feit dat ongeveer zeventig procent van de huurcontracten van deze retailportefeuille binnen vijf jaar zal aflopen. Een grote huurder Megapool heeft inmiddels uitstel van betaling aangevraagd, de tweede grootste huurder van Nederland Vendex/KBB is op dit moment ook (al) geen waarborg van continuïteit. Daarbij komt dat in het huidige economisch klimaat de mindere winkellocaties het hardst worden geraakt. Ofschoon VastNed Retail net enkele van dit type winkellocaties heeft verkocht zijn er nog te veel van dergelijke winkels over, waardoor zorgen om de bezettingsgraad gerechtvaardigd zijn.

Er is echter ook goed nieuws te vermelden over VastNed Retail. In de eerste plaats is de koers vanaf begin dit jaar met twaalf procent gestegen. Vastgoed in het algemeen blijkt ‘hot’ en winkels in het bijzonder. Het hoge dividend wordt door de vergadering vastgesteld op 4,24 euro. Bovendien is de wijze waarop deze vennootschap de code-Tabaksblat toepast toe te juichen. Van de ruim honderd best practice bepalingen wordt op dit moment, nog voor de code van toepassing is, maar op zes punten afgeweken. De verklaringen hiervoor mogen als redelijk worden beschouwd en zullen in de toekomst zoveel mogelijk in overeenstemming met de code worden gebracht.

De VEB heeft tijdens de jaarvergadering tegen het nieuwe remuneratiebeleid gestemd. De reeds forse beloning voor de directie in relatie tot de ‘peer’groep maakte de bonusregeling al moeilijk bespreekbaar. Zowel bij VastNed Retail als VastNed Offices heeft de VEB dit, na een open discussie met de voorzitter van de raad van commissarissen W. Nijman, in stemming laten brengen, helaas zonder resultaat.