VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers willen sectorfondsen

VastNed beheert twee fondsen: VastNed Retail dat belegt in winkels, en VastNed Offices/Industrial dat belegt in kantoren en in logistieke centra. De combinatie van de lage aandelenkoersen van beide fondsen en van een dividendbeleid waarbij het directe beleggingsresultaat jaarlijks wordt uitgekeerd, betekent dat momenteel het dividendrendement hoog is. Voor VastNed Retail tien procent en voor VastNed O/I veertien procent.

Eind 2002 is een onderzoek gedaan onder grootaandeelhouders naar de wenselijkheid van een fusie tussen beide fondsen. Dit was een voorstel van de per 1 september 2002 benoemde voorzitter van de directie, Reinier van Gerrevink. Zijn motief voor deze fusie was voornamelijk optimalisering van het rendement van beide fondsen door tijdige verschuiving tussen de diverse beleggingscategorieën, naar gelang van het verloop van de cycli. Beide categorieën hebben immers een compleet verschillende conjunctuurcyclus.

Uit dit onderzoek bleek dat de meeste aandeelhouders vast willen houden aan sectorfondsen. Ook tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van beide fondsen bleek dat aandeelhouders zelf een keuze willen maken tussen de sectoren, waarin ze beleggen. Elk fonds heeft immers zijn eigen kansen en risico’s. Op vragen uit de zaal zei Van Gerrevink dat op een later, wat geschikter moment het voorstel tot fusie weer bespreekbaar moet zijn.

In beide aandeelhoudersvergaderingen nam David Luteijn na negen jaar afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen. Hij begon beide vergaderingen met een toelichting op zijn plotselinge vertrek. Zijn benoeming tot directeur van energiemaatschappij Delta is volgens hem de enige reden. Hiermee wilde hij de berichten in de media ontzenuwen dat hij vertrekt omdat hij tegen de fusieplannen van beide fondsen zou zijn. Het afscheid is wel zo snel gekomen dat er geen gelegenheid was om een voorstel voor een nieuwe externe voorzitter aan de vergadering voor te leggen. Voorlopig neemt Willem Nijman, commissaris sinds 1996, het voorzitterschap waar.
VastNed Retail had eind 2002 voor een bedrag van 1,6 miljard euro belegd in winkels. De leegstand van 2,5 procent is nauwelijks een probleem en er is in de meeste landen geen sprake van waardedaling van de winkelobjecten. Wel presteren de Duitse winkels ondermaats. Gezien de vooruitzichten voor de Duitse economie is VastNed Retail bezig dit deel (zestien procent) van de portefeuille af te stoten. De Duitse winkels, waarop in 2002 voor 27 miljoen euro is afgewaardeerd, staan in de boeken voor 240 miljoen euro. Daarentegen vond een opwaardering plaats van het winkelbezit in de andere landen waar VastNed Retail actief is: Nederland, Spanje, Portugal, België, Frankrijk en Italië.

Veel winkelketens gaan het hele eurogebied tot hun thuismarkt rekenen en willen daarom met verhuurders te maken hebben die in het hele eurogebied actief zijn. VastNed Retail heeft al wel een grote spreiding binnen Europa, maar is per saldo een relatief kleine speler. Alleen fusies of overnames kunnen voor VastNed Retail een oplossing bieden. Bij navraag bleek dat VastNed Retail nog geen duidelijk Europees georiënteerd beleid heeft.

Voor 2003 wordt verwacht dat het economisch herstel nog zal uitblijven en dat de consumentenbestedingen licht zullen dalen. Daarom houdt de directie van VastNed Retail er rekening mee dat de winkelmarkt enigszins onder druk kan komen te staan, mede gezien het relatief grote aantal nieuwe winkelobjecten dat op de markt zal komen.

VastNed Offices/Industrial belegt voornamelijk in Nederland (60 procent) en België (40 procent). Eind 2002 bedroeg het belegd vermogen 1,3 miljard euro. De resultaten in 2002 zijn negatief beïnvloed door een oplopende leegstand in het kantorennet van 4,5 procent eind 2001 naar 9 procent eind 2002, een dalende boekwaarde van de kantoren in portefeuille en het risico van huurachterstand, doordat huurders in de problemen komen. De problemen manifesteren zich voornamelijk in het Belgische kantorennetwerk.

VastNed Offices/Industrial heeft het voornemen om in Nederland voor 150 miljoen euro, ofwel tien procent van de waarde van de portefeuille te verkopen. Hiervan is 117 miljoen gerealiseerd tegen een verkoopwaarde die gemiddeld boven de laatste taxatiewaarde ligt. De opbrengsten worden aangewend ter versterking van de vermogensverhouding. Als uitgangspunt geldt dat de financiering van de portefeuille met vreemd vermogen beperkt blijft tot circa 40 à 45 procent van de marktwaarde. In feite kiest VastNed Offices/Industrial vanuit financieringsbeperking voor consolidatie, in plaats van voor groei.
Gelet op de aanhoudend slechte economische situatie gaat de directie van VastNed Offices/Industrial er vanuit dat in 2003 nog geen herstel zal optreden in de kantorenmarkt en in de markt voor logistieke centra en bedrijfsruimten.
De sterke concurrentie op de onroerendgoedmarkten en de open grenzen binnen de Europese Unie nopen vastgoedbeleggingsmaatschappijen tot schaalvergroting. Dat zal voor VastNed Offices/Industrial betekenen: door fusies of door overname. Op vragen van de VEB kon de directie nog niet aangeven aan welke samenwerkingspartners wordt gedacht.

In 2001 wordt een groei van de omzet voorzien en een onzekere ontwikkeling van de nettowinst.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net