VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lange pijplijn

Tijdens de jaarvergadering in het Kurhaus luisterden 33 aandeelhouders van vastgoedfonds Corio aandachtig naar de toelichting van bestuursvoorzitter Jan de Kreij op de winststijging over 2006 die te danken was aan een forse herwaardering van de portefeuille met totaal 458,5 miljoen euro (2005: 396 miljoen). Corio heeft slechts een leegstand van 4 procent, wat ver onder het landelijk gemiddelde van 12,5 procent ligt.

Corio heeft voor 2,1 miljard in de pijplijn zitten aan nieuwe winkelcentra en uitbreidingen van bestaande winkelcentra. Met een dergelijk hoog bedrag onderscheidt Corio zich in de vastgoedmarkt. In Nederland is Corio het sterkst vertegenwoordigd (46% van de portefeuille), met Hoog Catharijne in Utrecht als het nummer één object. Hierin zal voor 250 miljoen euro worden geïnvesteerd. In de periode van 2007 tot 2015 zullen de bouw en oplevering gefaseerd plaatsvinden. Naast Frankrijk, Italië, Spanje heeft Corio sinds kort een kritische massa in Turkije.

De volgende stap is Bulgarije waar een groot stuk grond in de omgeving van Sofia is verkregen.
In het verslagjaar is per 30 april cfo Jan Doctor afgetreden en op 3 oktober heeft zijn opvolger John Kuik ontslag genomen. De hoge omloopsnelheid van cfo’s bij Corio is minder verontrustend dan op het eerste gezicht lijkt. Docter was ad-interim en Kuik heeft zelf ontslag genomen (zonder ontslagvergoeding) omdat hij zelf vond niet de juiste man op de juiste plaats te zijn. Jan Haars wordt benoemd tot nieuwe cfo. Haars is vier jaar cfo bij TNT geweest en functioneerde al sinds oktober 2006 als ad-interim bij Corio. Over de opvolging van ceo De Kreij is nog geen besluit genomen, maar er zal worden gekozen uit de bestaande bestuursleden.

President-commissaris Vos heeft in het verleden de VEB zorgvuldig en uitgebreid geïnformeerd over de grondslagen van het remuneratiebeleid. Helaas kon hij dit jaar niet nader ingaan op de criteria voor de cashbonus van de variabele beloning van 2006. Na het nodige trekken en duwen van de VEB liet de voorzitter zich – gelukkig spreekwoordelijk – ontvallen dat zijn pantalon hiervan afzakte. Na afloop van de vergadering werd met Vos overeengekomen dat wij volgend jaar, zodat hij zich kan voorbereiden, wel een gedetailleerd antwoord mogen verwachten inzake de criteria van het remuneratiebeleid. Wij houden hem hier graag aan.