VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groeipauze

Volgens Corio zijn de resultaten van 2005 uitstekend. Het direct resultaat nam met 5,7 procent toe. Een groot deel van de stijging (10,4 miljoen) komt echter door het aangekochte winkelcentrum in Turkije. Dit land moet het vijfde kernland worden voor Corio. Het dividend stijgt met 2,5 procent, net iets meer dan de inflatie in de Eurozone. Het indirecte resultaat was 2,5 maal zo hoog als in 2004. Deze stijging is, naast de groei van de huurinkomsten en acquisities, vooral toe te schrijven aan de gedaalde rendementseis voor retail-vastgoed. Dit betekent dat een groot deel van de stijging waarschijnlijk eenmalig is.

Bij de winkels steeg de bezettingsgraad nog met 0,5 procentpunt tot 98,3 procent. Bij de kantoren – 17 procent van de beleggingen – daalde de gemiddelde bezetting met 1 procent. Het opnieuw verhuren van de kantoren gaat gepaard met het verlenen van een vrij lange huurvrije periode. Dit drukt in het eerste jaar de huuropbrengst.

Bestuursvoorzitter Jan de Kreij verwacht voor 2006 gelijkblijvende huuropbrengsten. Door lagere huurindexatie, leegstand en huurvrije periodes voor kantoren in Nederland zal het direct resultaat licht dalen. Ook de stijgende beheer- en rentekosten remmen een verbetering van het resultaat. De omvang van de projecten in de pijplijn is slechts 110 miljoen euro en die worden pas opgeleverd in de tweede helft van het jaar. In 2007 en 2008 verwacht de Kreij weer verdere groei, ook van het direct resultaat. Er wordt in die jaren per jaar 300 miljoen euro aan projecten opgeleverd.

Corio is in 2006 vijf jaar genoteerd aan de beurs. Over de vijf beursjaren gemeten heeft het fonds, na een zeer moeilijke start, het goed gedaan. Gemiddeld steeg het direct resultaat per aandeel met 7,7 procent per jaar. Het aandeel van de winkels steeg van 53 naar 79 procent. De langetermijndoelstelling van 80 procent werd op een haar na gemist. In die vijf jaar groeide de portefeuille van 2,7 miljoen naar 4,5 miljoen euro en werd door de Amerikaanse beleggingen af te stoten de focus geheel gericht op Europa. De gunstige ontwikkeling in de afgelopen periode is ook te zien aan de stijging van de beurskoers. Deze ligt inmiddels ongeveer 20 procent boven het gerapporteerde eigen vermogen per aandeel.

Aan de vergadering werden drie nieuw te benoemen bestuursleden voorgesteld. John Kuik wordt benoemd voor vier jaar als opvolger van interim cfo Jan Docter. De twee anderen, Frederic Fontaine, ceo van Corio Frankrijk, en Gerard Groener, ceo van Corio Nederland Retail, worden voor twee jaar benoemd zonder een specifieke bestuursportefeuille. De bedoeling is dat een van hen opvolger wordt van Jan de Kreij, die in 2008 vertrekt. Op een vraag over de remuneratie werd meegedeeld dat zij hun huidige functie blijven uitoefenen en de daarbij behorende beloning ontvangen. Deze benoeming wijzigt dus niet hun inkomen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net