VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succes heeft vele vaders

Corio is een vastgoedfonds met een belegd vermogen van 4 miljard euro per ultimo 2004. Dit vermogen is voor 75 procent in winkels, 20 procent in kantoren en 5 procent in bedrijfsruimten belegd. Hiervan bevindt zich 56 procent in Nederland, 23 procent in Frankrijk, 14 procent in Italië en 7 procent in Spanje.

Corio heeft een heldere strategie. Belangrijke pijlers onder deze strategie zijn het streven naar 80 procent beleggen in winkels, een actief ‘hands on’-management van de portefeuille en het toevoegen van nieuwe thuismarkten. In 2004 heeft deze strategie geleid tot een stijging van het directe beleggingsresultaat per aandeel (huuropbrengst minus kosten) van 11 procent. Door winstinhouding en herwaardering is de intrinsieke waarde per aandeel gestegen met 6 procent naar 35,57 euro. In normale tijden had deze stijging van de intrinsieke waarde van 6 procent en een dividend van 7 procent een totaalrendement gegeven van 13 procent. Een mooi rendement voor een vastgoedbelegging. Maar in 2004 ‘ging het dak eraf’, er is een totaal beursrendement gerealiseerd van meer dan 50 procent!

Volgens bestuursvoorzitter Jan de Kreij is dit een terechte waardering door de markt van de winstpotentie van de pijplijn van 1,1 miljard euro aan vastgoedprojecten. Of dit de reden is of dat juist het Duitse vastgoedgeld heeft gezorgd voor het omslaan van de gebruikelijke discount van de koers ten opzichte van de intrinsieke waarde, van 9 procent ultimo 2003 naar een ‘surcharge’ van 21 procent ultimo 2004, zullen we niet weten.

Succes heeft vele vaders en bij een historisch beursrendement van 50 procent zal er niet om worden gezeurd. Ook de discussie over de beloning van De Kreij die in 2004 is gevoerd, waarbij het vaste salaris exclusief bonussen is uitgekomen op het niveau van de topmannen van Nederlandse energiebedrijven inclusief bonussen, verstomt dan. In de profielschets van de raad van commissarissen staat dat bezonnenheid in oordeel en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke eigenschappen zijn. Dit en het verzoek van grootaandeelhouder ABP aan de commissarissen om bij het vaststellen van de bonussen "redelijkheid te betrachten" houdt nog even de hoop levend dat de totale remuneratie van de voorzitter van een beleggingsfonds met 300 medewerkers onder 1 miljoen euro zal blijven.

Om de ‘surcharge’ van 21 procent ook in 2005 vast te houden gaat Corio de uitbreiding van de portefeuille financieren met vreemd vermogen. De ‘leverage’, die nu 35 procent bedraagt, mag groeien naar 50 procent. Door deze hefboom ook nog eens voor een groot deel te financieren met een variabele en lage rente zal het directe beleggingsresultaat per aandeel sterker stijgen dan bij handhaving van de huidige financieringsverhoudingen. Voor de beheersing van de toegenomen renterisico’s maakt Corio gebruik van een beslissingsondersteunend ‘corporate risk model’. Met de verwerving in 2005 van 47 procent in een winkelcentrum in Istanbul, Turkije, voor een bedrag van 150 miljoen euro is weer een belangrijke stap gezet.