VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alleen nog winkels

Vorig jaar werd in de vergadering nadrukkelijk gevraagd of directeur Wernink na tien jaar uit zichzelf was opgestapt. Dit werd door de vorige president-commissaris Swalef bevestigd. Ten onrechte bleek kort daarna. Wernink was eind 2002 al ontslagen wegens een onwerkbare situatie met collega’s. Via arbitrage werd in januari 2004 beslist over zijn ontslagvergoeding. De nieuwe voorzitter Bax bood na een uitvoerige toelichting namens de raad van commissarissen excuses aan. Bij de decharge van commissarissen stemde de VEB tegen.

De vergadering werd gedomineerd en verstoord door een vertegenwoordiger van Profima, een Zwitserse groep. Zij wilde moties indienen en eiste het aftreden van de raad van commissarissen. Uit eerdere persberichten is gebleken dat zij het aftreden van Wernink betreuren. Ook na consultatie van adviseurs bleek Bax de orde van de vergadering niet in de hand te hebben.
Als inleiding gaf de gedelegeerd commissaris Jan de Kreij een presentatie. Corio focust in de toekomst uitsluitend op winkelcentra in de Eurozone, kantoren worden afgestoten.

De bezettingsgraad van kantoren liep terug naar 89 procent, de totale bezettingsgraad liep terug naar 95 procent. Het indirecte beleggingsresultaat steeg door herwaarderingen tot 1,85 euro per aandeel (2002: 1,68 euro). Onder de nieuwe boekhoudregels IFRS vervalt het apart rapporteren van dit resultaat, waardoor het totaal resultaat sterker zal fluctueren. De komende vijf jaar is Corio investeringsverplichtingen aangegaan voor totaal 569 miljoen euro, waarvan euro 346 in Nederland. Voor 2004 wordt een nettowinstgroei van vier procent voorzien.

Op de agenda stond ook de benoeming van De Kreij (62 jr) tot lid van de directie voor een periode van vier jaar tegen een totale vergoeding van 610.000 euro per jaar. Over 2003 ontving de Kreij 667.000 euro als gedelegeerd commissaris, het marktconforme tarief voor interim-managers volgens Bax. Het is de bedoeling om over circa twee jaar iemand uit eigen gelederen tot zijn opvolger te benoemen. Het salaris gaf nogal wat commotie in de media. Vooral ook omdat het tachtig procent hoger is dan wat Wernink verdiende. Zowel het remuneratiebeleid, als het beleid volgens Tabaksblat worden in een buitengewone aandeelhoudersvergadering in december behandeld.

Het pensioenfonds ABP is met 33 procent van de aandelen grootaandeelhouder in Corio, ontstaan door de inbreng van het Winkelfonds Nederland in 2000. Het stemt voor alle belangrijke beslissingen, alleen bij de verhoging van vergoeding van de raad van commissarissen onthield het zich van stemming. ABP is niet van plan zijn aandelen te verkopen. Ze zijn sinds 2001 twintig procent in waarde gestegen en het dividendrendement bedroeg acht procent per jaar. Dat hebben de particulieren beleggers met een aandeel van 25 procent in het kapitaal ook geïncasseerd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net