VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op naar de top 3

Bij de fusie met Winkel Beleggingen Nederland (WBN) in 2000 heeft de VIB niet alleen haar naam veranderd in Corio maar ook haar strategie. Corio, een vastgoedfonds, is van een rustig groeiend kantorenfonds begin 2000 getransformeerd in een onstuimig groeiend winkelfonds.

De vastgoedportefeuille is gegroeid van 1.437 miljoen euro aan het begin van 2000 naar 3.470 miljoen euro aan het einde van 2001. De overname van de WBN-portefeuille in 2000 en de Trema-portefeuille in 2001 hebben hier voor respectievelijk 1.001 miljoen euro en 595 miljoen euro aan bijgedragen. De groei van 140 procent in de afgelopen 2 jaar gaat volgens de heer Wernink, voorzitter van de Directie, nog wel even door. De doelstelling van Corio is het in 2005 bereiken van de top 3 van de Europese retailfondsen. Hier hoort een portefeuilleomvang bij van 5 - 6 miljard euro.
De heer Wernink geeft aan dat de omvang ook ten doel heeft om de aandacht van de internationale beleggers te krijgen en hierdoor voldoende handel in het fonds te genereren. Bij voldoende liquiditeit is het fonds ook aantrekkelijk voor institutionele beleggers. Zij kunnen met grote posities snel in- en uitstappen zonder koerseffecten te veroorzaken. Het jaarverslag meldt: “Het duurt circa 4 dagen om een belang van 10 miljoen euro in Corio te verwerven.” Een duidelijke uitnodiging.

Bij de onstuimige groei van het balanstotaal is het zuur dat het totaalresultaat per aandeel met 12 procent is gedaald De wereldwijde recessie heeft een drukkende werking gehad op de stijging van de onroerendgoedprijzen. Per aandeel is het indirecte beleggingsresultaat gedaald van 2,18 euro naar 1,56 euro. Deze fluctuaties horen bij een vastgoedfonds en zijn ook niet direct beïnvloedbaar door de directie. Bij het wel beïnvloedbare directe beleggingsresultaat kostte het de directie in 2001 behoorlijk wat stuurmanskunst om dit resultaat met 6 procent te laten stijgen. De toekenning van 22,9 miljoen aandelen aan het ABP in 2000 is blijkbaar groter geweest dan de toename van de winst van de hiervoor verkregen WBN-portefeuille.

Om de winst per aandeel niet verder te laten verwateren is de uitbreiding van de portefeuille in 2001 voornamelijk gefinancierd met vreemd vermogen. Het eigen vermogen nam toe met 76 miljoen euro als gevolg van stockdividend en het vreemd vermogen nam toe met 534 miljoen euro door het aantrekken van leningen. De solvabiliteit nam af van 59 procent tot 50 procent. De nieuwe leningen bestaan voor een groot deel uit kortlopende leningen met een variabele rente. De rentevoet hierop bedraagt minder dan 5 procent. Het rendement op de Trema-portefeuille bedraagt 6 procent of meer. Zelfs met de toegenomen hefboomwerking van het vreemd vermogen bleef de stijging van het directe beleggingsresultaat per aandeel beperkt tot 4 procent. De inkoop van 1 miljoen aandelen zorgde ervoor dat het directe beleggingsresultaat per aandeel van 4 procent naar 6 procent steeg.

In de verder gemoedelijke aandeelhoudersvergadering gaf de directie aan dat zij streeft naar meer openheid in de verslaglegging. Het gaat hierbij om meer informatie over de aankopen en de verkopen, verwachte stijging van het directe beleggingsresultaat en het al in de jaarrekening 2001 opnemen van de beloning per bestuurder. De 50 aanwezige beleggers hadden met name aandacht voor de wijziging in het dividendbeleid. Om meer vermogen in de onderneming te houden wil Corio de pay-outratio geleidelijk verlagen van 100 procent naar 80 procent van het directe beleggingsresultaat. Deze duidelijkheid en openheid van Corio werd door de aandeelhouders niet met gejuich ontvangen.