VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wel overnamegesprekken

Tijdens de jaarvergadering confronteerde de VEB de directie met enkele recente grote aankopen met uiterst korte huurcontracten. In 2007 heeft VastNed het pand De Rode Olifant in Den Haag voor 32,9 miljoen euro verworven dat nog tot eind 2009 aan advocatenfirma De Brauw Blackstone Westbroek verhuurd is. Bovendien kocht het twee jaar geleden een kantoorpand in het Rotterdamse Brainpark voor 17,7 miljoen wetende dat de huurder KPMG er in 2008 uit zal gaan. Samen vormen deze twee panden 7,3 procent van de portefeuille zonder enige zekerheden op huurinkomsten in de nabije toekomst.

Bestuurslid Hans Pars ziet dit echter niet als een verhoging van het risicoprofiel en heeft het volste vertrouwen in wederverhuur. Een bestuurslid met lef en visie? De toekomst zal het uitwijzen. In de Nederlandse portefeuille lopen in 2008 en 2009 respectievelijk 20 procent en 25 procent van de huurcontracten af. De totale leegstand van de portefeuille is 8,3 procent en is hiermee in 2007 licht verbeterd. De waardeontwikkeling bleef redelijk stabiel en de huuropbrengsten stegen licht in het boekjaar 2007.

Als gevolg van het sentiment op de aandelenmarkten heeft VastNed Offices/Industrial net zoals andere beursgenoteerde vastgoedfondsen weer moeten leven met een fikse discount op de koers ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dat maakt het emitteren van aandelen een stuk moeilijker. Een tegenvaller, omdat juist besloten is in de vijf grootste steden van Duitsland de portefeuille verder uit te breiden. Door de verkoop van TriNovium en een aandelenemissie kon in het boekjaar voor 167 miljoen aan nieuwe projecten worden verworven waaronder twee grote kantoorpanden in Düsseldorf en Frankfurt.

De investeringsmogelijkheden in 2008 zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot ongeveer 100 miljoen. In de vergadering stemde de VEB tegen de statutenwijziging waarin de aansprakelijkheid van commissarissen verder dan de bestaande wetgeving wordt beperkt. In de vergadering was president-commissaris Wim Steenstra Toussaint bereid de wegingsfactoren voor de persoonlijke bonussen per bestuurslid te noemen en de mate waarin hierop is gescoord. De VEB heeft er op aangedrongen dit volgend jaar in het jaarverslag op te nemen.

In de rondvraag verklaarde bestuursvoorzitter Reinier Van Gerrevink dat er in het boekjaar en het lopend jaar geen (verkennende) overnamegesprekken gevoerd zijn door VastNed Offices/Industrial. \Hooguit wat telefoontjes maar dat gebeurt altijd\", was zijn reactie op een vraag van de VEB. In de middagvergadering van Vastned Retail nam onverwachts Gil Grosmann van IEF Capital het woord en verklaarde dat er toch wel degelijk ook gesprekken zijn geweest over een openbaar bod op de hele VastNed Groep, dus inclusief Offices/Industrial, waarmee de woorden van Van Gerrevink meteen veel minder geloofwaardig werden. Inmiddels heeft IEF Capital overigens laten weten alleen nog belangstelling te hebben voor zusterbedrijf VastNed Retail.