VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Doet een Belg het beter?

Voor hetderde achtereenvolgende jaar heeft DPA (de toevoeging Flex is inmiddels geschrapt) het dividend gepasseerd. Op zichzelf ging het misschien niet eens zo slecht met deze uitzender van gespecialiseerd financieel, ict-, erp- en supply-chainpersoneel.

De omzet nam met ongeveer 25 procent toe tot 84,3 miljoen euro, mede door de overname van twee kleinere bedrijven, de brutomarges waren hoger dan vorig jaar en de kosten gingen omlaag. Wat ging er dan niet goed. De overname van ABN Amro door het bankenconsortium sloeg een flink gat in de vraag naar financiële interimprofessionals binnen Nederland en de Spaanse dochteronderneming werd met een flink verlies afgestoten. Alle investeringen in de Spaanse activiteiten zijn in één keer ten laste van het resultaat over 2007 afgeschreven. Wellicht komt er in 2008 nog iets van terug in de vorm vanbetalingen door debiteuren en fiscaal compensabele verliezen.

Bestuursvoorzitter Peter Smit had al in maartaangekondigd dat hij per 1 juli zal terugtreden. Hij blijft tot het einde van het jaar aan als adviseur en heeft nog steeds een belangvan meer dan 10 procent in de onderneming. Het grote nieuws van deze aandeelhoudersvergadering was dat commissaris Michel van Hemele als interim bestuursvoorzitter zal optreden tot 1 oktober. Inderdaad, alweer een Belg aan het hoofd van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming. Van Hemele was eerder werkzaam bij soortgelijke bedrijven in zijn land, onder andere tot 2002 als bestuursvoorzitter van uitzendorganisatie Solvus (nu USG) en daarvoor bij Fortis. Bovendien is hij professor aan de Brusselse EHSAL management school. Binnen enkele weken zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven om zijn benoeming te bekrachtigen.

Veel nieuws moet daar overigens niet verwacht worden, want reeds in deze vergadering kondigde Van Hemele aan dat hij vooralsnog geen ingrijpende plannen heeft om het beleid van de onderneming bij te sturen. Hij gaat vooral op zoek naar een nieuwe topman, maar het is niet uitgesloten dat hij dat uiteindelijk zelf zal worden. Ook moet hij een nieuwe commissaris zoeken, want volgend jaar zal huidig president-commissaris Arend de Roever terugtreden. In dit laatste is hij in ieder geval snel geslaagd, want enkele dagen na de vergadering (25 april) maakte DPA bekend Mienke Schaberg voor benoeming te willen voordragen.

Behalve deze personele beslommeringen waren de wijze van rapporteren van de geconsolideerde cijfers en de tellingen van vast en van derden ingehuurd personeel een punt van discussie. In het jaarverslag was een nogal verward beeld ontstaan door het soms wel en soms niet meetellen van de overgenomen GEOS IT en Conink Professionals. Op enkele cijferstaten leidde dit tot een winst en op andere tot verlies. DPA heeft personeel in dienst dat bij opdrachtgevers aan het werk is en waarvoor DPA dus betaald krijgt, maar tegelijkertijd ook zogenaamde “bankzitters” op de loonlijst. Deze groep is niet bij klanten uitgezet. De weinig doorzichtige behandeling van beide groepen in het jaarverslag was aanleiding voor kritische vragen door de VEB en vertegenwoordigers van het Add Value Fund en het Orange Fund.

Gelet op het weinig krachtdadig overkomende beleid onthield de VEB zich – evenals het Orange Fund – bij de decharge voor het gevoerde bestuur en het daarop door de commissarissen gehouden toezicht.De VEB stond alleen in haar afkeuring van het beloningsbeleid, dat te veel niet gepubliceerde targets of onzekere elementen bevat, zoals een niet nader genoemd aantal aandelen (naast twee jaarsalarissen) voor vertrekkend directeur Smit. Eerlijkheidhalve moet gezegd worden dat het beloningbeleid op zich niet als overdreven ruimhartig beschouwd mag worden. Bonussen werden over 2007 en 2006 niet toegekend en scheidend topman Smit - die achttien jaar bij DPA heeft gewerkt - had een contract dat hem bij vertrek wel vier jaarsalarissen zou hebben kunnen opleveren.

Aan het eind van de vergadering gaven De Roever en beoogd interim-directeur Van Hemele blijk van veel vertrouwen in de toekomst en spraken de verwachting uit dat DPA er over drie jaar florissant bij zou staan, zeker wanneer de economie de ergste crisis achter zich heeft. De Roever voegde daar nog aan toe dat hij nog geen telefoontjes had ontvangen van con/collega's die DPA willen overnemen. Tegen de huidige beurskoers van ongeveer 4,50 euro (plus een eventuele overnamepremie van 20 procent) wilde De Roever dit ook niet in overweging nemen. Nu maar afwachten of Van Hemele die koers weet op te krikken.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net