VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Flex(ibel) met iets meer structuur

Voor de buitengewone vergadering stonden twee punten op de agenda: a) wijziging van de bezoldiging van de raad van commissarissen en b) benoeming van Michel van Hemele als commissaris. De recente verwikkelingen rond de onlangs afgeblazen overname van DNC stonden niet op de agenda. Commissaris Arend de Roever, bij deze vergadering voorzitter, gaf wel gelegenheid tot het stellen van vragen daarover.

Voor een verhoging van de commissarisbeloningen toonde de vergadering begrip, ondanks een verdubbeling van deze beloningen. De commissarissen stonden vanaf 1999 op de nullijn, terwijl de onderneming het afgelopen decennium sterk is gegroeid en daarmee. de verantwoordelijkheden en het tijdsbeslag van de commissarissen. De voorgestelde beloningen werden niet als onredelijk beoordeeld. De voorzitter gaat nu 40.000 euro per jaar ontvangen, de overige commissarissen 30.000 euro per jaar. Dit betreft alleen vaste beloningen, van variabele beloningen is geen sprake.

Het ruime begrip "gemiddelde in de markt" als criterium voor commissarisbeloningen riep daarentegen nog wel vragen op. De Roever gaf aan dat onder andere de hierover beschikbare VEB-informatie was geraadpleegd, al was dat niet in de toelichting op dit agendapunt vermeld. De VEB werd de toezegging gedaan om voor een volgende aandeelhoudersvergadering de gehanteerde criteria beter te vermelden.

Met de voordracht van Michel van Hemele als commissaris bij DPA Flex had de vergadering geen enkele moeite. Van Hemele heeft veel ervaring opgedaan bij meerdere Belgische zakelijke dienstverlenende ondernemingen, waaronder bedrijven gericht op flexibele arbeid. Verder is hij in Brussel docent Internationaal Management en Corporate Strategie bij enkele instituten voor hogere opleidingen. Ook heeft hij een viertal commissariaten bij Belgische en Nederlandse concerns en is hij bestuurslid van het Vlaams Economisch Verbond.

Na het vertrek van Martin Schröder als commissaris is direct gezocht naar een opvolger om dit college weer op het gewenste aantal van drie personen te brengen. Met Van Hemele is nu bovendien een goede spreiding in kennis en ervaring aanwezig om het ondernemingsbestuur te ondersteunen. De Roever heeft een door hem opgerichte onderneming sterk laten groeien en commissaris Blaauwboer is afkomstig uit de financiële sector.

Een evenwichtige en sterk optredende raad van commissarissen is met name bij DPA Flex van belang. Dat heeft het rumoer rond de onlangs afgeblazen overname van DNC weer aangetoond, net als de uiteindelijk wel gerealiseerde overnames van FGN Beheer en Falanx Finance eerder dit jaar. Bestuursvoorzitter Peter Smit kan een goede en op groei gerichte ondernemer zijn, wellicht wilde hij te snel te veel en had hij daarbij te weinig oog voor tijdige communicatie met andere belanghebbenden. Verder lijkt het lastig voor managers van overgenomen bedrijven om naast Peter Smit in de directie van DPA Flex te functioneren.

DPA Flex wil nu graag blijk geven van een beter gestructureerd ondernemingsbestuur. De bevestiging van dat beeld zal de komende tijd mede moeten blijken uit een zich herstellende koers van het aandeel. Al met al betrof deze aandeelhoudersvergadering dan toch iets meer dan alleen de behandeling van een tweetal formele tussentijdse agendapunten.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net