VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eind van de tunnel

VastNed Offices/Industrial, een vastgoedonderneming die belegt in kantoorpanden in Nederland en België, heeft een goed jaar achter de rug. Het totaalrendement voor de aandeelhouders is in 2006 uitgekomen op 41,5 procent. Dit rendement is onder te verdelen in het directe resultaat (7,5%), de waardestijging van het vastgoed (4%) en in de beurswaardering (30%). Als gevolg van de grote vraag naar vastgoed noteert het aandeel ultimo 2006 liefst 25,3 procent hoger dan de intrinsieke waarde (2005: - 2,4%). Een nieuw unicum voor VastNed Offices/Industrial.

De kantorenmarkt is een moeilijke markt, maar bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink geeft in zijn voorwoord aan dat "het einde van de tunnel is genaderd". Met actief portefeuillemanagement werkt de directie aan het verbeteren van de kwaliteit van de portefeuille. Hiertoe heeft zij in 2006 voor 120 miljoen euro gekocht en ook voor 120 miljoen verkocht. Per saldo is de omvang van de portefeuille van 1 miljard euro niet gewijzigd. De leegstand is in 2006 verlaagd, maar is met 16 procent (2005: 18%) nog steeds hoog.

In 2006 zijn ook de eerste stappen gezet op de Duitse kantorenmarkt. De directie heeft hier grote verwachtingen van en wil de komende jaren 10 à 20 procent van het belegd vermogen in Duitsland investeren. Om dit te vergemakkelijken heeft de directie alvast voor 50 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgegeven. Hiermee kan een groot deel van de 200 miljoen euro aan investeringen, die de directie in 2007 verwacht te doen, worden gefinancierd. Of zoals Van Gerrevink het verwoordt: "Hiermee heeft de onderneming voldoende firing power".

Voor VastNed Offices/Industrial was het jammer dat deze vuurkracht niet kon worden ingezet bij de voorgestelde statutenwijziging. Hier bleek dat mede dankzij de op afstand uitgebrachte stemmen een meerderheid (waaronder de VEB) tegen deze statutenwijziging was. President-commissaris Nijman concludeerde dat dit vervelend is, maar hoort bij de nieuwe omgangsvormen. Blijkbaar zit VastNed Offices/Industrial in de hoek waar de klappen vallen, want op een voor het management onverklaarbare wijze kregen zij slechts de derde prijs voor het beste jaarverslag van de EPRA, terwijl VastNed Retail met hetzelfde jaarverslag de eerste prijs ontving.