VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toch weer een overname

Hoewel in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van maart door directie en commissarissen uitdrukkelijk werd vermeld dat na het afsluiten van verliesgevende operaties in Duitsland en Groot-Brittannië geen nieuwe overnames op het programma stonden, was een nieuwe overname de aanleiding voor deze buitengewone aandeelhoudersvergadering. DPA vroeg en kreeg toestemming voor de overname van Falanx Finance, een ‘conculega’ in de branche van detachering van financiële experts.
Falanx Finance – omzet 7,2 miljoen euro, marktaandeel 2 procent – was te klein geworden om nog aan de toenemende vraag van raamovereenkomsten te kunnen voldoen en heeft toenadering tot marktleider DPA gezocht.

Honderd professionals en acht verkopers gaan over, maar management en medewerkers van de backoffice blijven werkzaam bij de Falanx Groep. De financiering geschiedt voor 90 procent uit eigen middelen, vooral verkregen door een recente plaatsing van eigen aandelen bij Delta Lloyd.
Falanx wordt per 1 oktober geconsolideerd en zal positief bijdragen aan de operationele winst voor het tweede semester van 2005. Precieze cijfers zijn nog niet te geven, maar de marge van Falanx bedroeg bruto 2,3 miljoen euro. In de branche is het gebruikelijk dat tussen anderhalf- en tweemaal de marge betaald wordt. In dit gevalbetaalde DPA met een overnamesom van 4,05 miljoen 1,8 maal de marge.

Met de overname versterkt DPA haar positie, die vorig jaar na twee verliesjaren al sterk verbeterd was, zoals de cijfers van het eerste halfjaar 2005 laten zien. De omzet steeg met 25 procent tot 12,77 miljoen euro, er is marktaandeel gewonnen, de kosten daalden met 22 procent. Verder maakt de Spaanse dochteronderneming voor het eerst winst en is er een nieuwe activiteit onder de naam DPA Supply Chain People, die logistieke en inkoopexpertise levert. Het bruto bedrijfsresultaat steeg met 6 procent tot 3,78 miljoen euro.
De VEB maakte ernstig bezwaar tegen het uitblijven van een aandeelhouderscirculaire over de overname van Falanx. De directie wees op de verplichting dat zij eerst de ondernemingsraden van Falanx en DPA moest inlichten. Dat was weliswaar begrijpelijk maar geen reden om het belang van de aandeelhouders op de tweede plaats te zetten en dit kreeg dus niet de goedkeuring van de VEB.

Uit de bij deze gelegenheid aan de aandeelhouders voorgelegde nieuwe statuten bleek de Stichting Prioriteitsaandeel, waartegen de VEB bij herhaling bezwaar had gemaakt, te zijn verdwenen. In die nieuwe statuten werd aan de directie een volgens de VEB te ruime bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen toegekend. De vergadering, waarin het merendeel van de grote beleggers was vertegenwoordigd, had dit niet opgemerkt, maar deelde ons bezwaar. Daarop heeft de raad van commissarissen het voorstel teruggetrokken. In gewijzigde vorm, conform het VEB-voorstel van maximaal 10 procent voor 18 maanden, zullen de nieuwe statuten aan de reguliere aandeelhoudersvergadering voorgelegd worden.