VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Turnaround kantorenportefeuille

Volgens bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink van VastNed Offices/Industrial stond het jaar 2005 in het teken van het afronden van de turnaround in de vastgoedportefeuille. Er zijn veel panden verkocht waarvan de toekomstverwachtingen niet meer voldeden aan de eisen van de directie. Hierdoor zijn de bruto huuropbrengsten met ruim 8 miljoen euro afgenomen. In de verhuur van de kansrijke objecten is extra energie gestoken. Hiermee verwacht VastNed de komende vijf jaar tot tien jaar wel goede resultaten te behalen.

De spotbezettingsgraad is verbeterd van 83,5 procent ultimo 2004 naar 84,3 procent ultimo 2005. De huurvrije periodes namen toe van 0,7 procent tot 1,4 procent. De tevredenheid onder de veertig aanwezige aandeelhouders was natuurlijk mede gebaseerd op de enorme koersstijging van het aandeel dat vorige jaar nog onder de intrinsieke waarde (een discount) noteerde maar inmiddels een forse premie laat zien. VastNed Offices/Industrial onderschrijft de code-Tabaksblat en voldoet op dit moment aan 111 van de 113 best practice bepalingen.

Ondanks aandringen van de VEB wil de directie niet meer in discussie over de laatste twee punten: het benoemen van de directieleden voor maximaal vier jaar en de beperking van de ontslagvergoeding tot maximaal één jaarsalaris voor de huidige bestuursleden. In de vergadering is besloten om een scheiding aan te brengen in de raad van commissarissen van VastNed Offices/Industrial en VastNed Retail, vanwege de strengere regelgeving en het feit dat bepaalde situaties (fusie/overname) kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen. VastNed Offices/Industrial zal vanaf 6 april 2006 maximaal 50.000 eigen aandelen inkopen om verwatering tegen te gaan als gevolg van het uitoefenen van het stockdividend.

Het directe beleggingsresultaat zal in 2006 ongeveer gelijk blijven aan het niveau van 2005. Deze prognose lijkt zeker niet te gewaagd omdat er toch een geleidelijke verbetering van de bezettingsgraad wordt verwacht. Hoewel ongeveer 12 procent van de huurcontracten expireert, staat daar tegenover dat ruim 35 procent van de kredietovereenkomsten expireert waardoor leningen tegen lagere rentes gefixeerd kunnen worden. De directie verwacht de verkoop van Tri Novium te realiseren in 2006. Het grote probleem van elke vastgoedfonds is momenteel het vinden van goede en langjarig verhuurde panden. Inmiddels zitten voor ruim 50 miljoen euro nieuwe investeringen in de pijplijn.

In het eerste kwartaal van 2006 heeft VastNed een kantoorpand van 17,7 miljoen euro kunnen verwerven in het Rotterdamse Brainpark I met KPMG als huurder. Helaas gaat die huurder er over twee jaar weer uit. Deze acquisitie bevestigt het vertrouwen van het bestuur in de markt en heeft hopelijk niets te maken hebben met het feit dat het fraaie pand schuin tegenover het eigen hoofdkantoor is gelegen.