VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beterschap beloofd

Op de jaarvergadering van DPA, detacheringsbureau voor financiële medewerkers, was 51 procent van de aandelen en 56 procent van de stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig.
Het optimisme in het jaarverslag werd in de vergadering door algemeen directeur Peter Smit flink getemperd. Ook het jaar 2005 zal moeilijk worden, maar de genomen maatregelen geven vertrouwen dat DPA tot de vijf overlevenden in de branche zal behoren. Met 80 procent van de klanten is een mantelcontract afgesloten.

Goede marges komen pas wanneer ook het midden- en kleinbedrijf weer financiële experts gaat inhuren. De herpositionering van een aantal regionale kantoren naar een centrale vestiging is gepaard gegaan met een indeling in productgroepen. Deze teams worden bijgestaan door een marketingteam om de groei te kunnen waarmaken. Er is overgegaan van in onderhoud dure it-systemen naar online relatiebeheer. DPA heeft in Nederland een marktaandeel van 8-9 procent; 10 procent moet volgend jaar haalbaar zijn. Directe concurrenten zijn Eiffel, ConQuaestor, Rekenmeesters en Yacht.

De Spaanse vestiging van DPA is de laatste buitenlandse vestiging na het afstoten van alle andere vestigingen elders. Het plan is niet om ook deze activiteit af te stoten, DPA verwacht er veel van. De vestiging in Madrid, waar veel corporate hoofdkantoren zijn gevestigd, heeft uitsluitend corporate cliënten en loopt goed. In Barcelona zijn minder hoofdkantoren, daar is DPA dan ook minder sterk.

In het jaarverslag komen wel mogelijke acquisities ter sprake, maar niet een mogelijke overname van DPA door een ander. De directie sluit dat niet uit, maar is stellig dat er op dit moment noch over acquisities, noch over een overname wordt gesproken. De directie ontkent overigens dat nieuwe acquisities nieuwe aanloopverliezen met zich mee zullen brengen: als er wordt aangekocht, dan alleen goed renderende bedrijven.

DPA beloofde beterschap in de rapportage over corporate governance en de contracten en beloningen van commissarissen en directie. Daarop zal in het volgende jaarverslag uitgebreider worden ingegaan. Dat dit nu niet voldoende is gebeurd, werd geweten aan de financieel zorgelijke positie en de herstructurering. Er is een harde toezegging van president-commissaris Martin Schröder dat de raad van commissarissen de positie van de Stichting Prioriteitsaandeel tegen het licht zal houden. In die raad is accountant R.A. de Keijzer RA benoemd ter vervanging van Henk Nabbe.

In afwijking van de code-Tabaksblat willen directie en commissarissen, afgezien van de handel in eigen aandelen en die van branchegenoten, geen inzicht geven in hun aandelentransacties omdat dit een kwestie zou zijn van vermogensbeheer en dus een privé-aangelegenheid van directie en commissarissen is. Commissaris De Roever greep dit punt aan om zijn ongenoegen over de code-Tabaksblat te spuien. Hij vindt deze te ver gaan, veel te detaillistisch en een inbreuk op de privacy. Ook zal DPA aandeelhouders niet in staat stellen bijeenkomsten op afstand te volgen. De kosten daarvan zouden te hoog zijn in verhouding tot de geringe belangstelling voor het aandeel DPA. Terugtrekking van de beurs wordt overigens niet overwogen.