VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grote reorganisatie

Na de grote omzet- en resultatendaling in 2002 is het in 2003 helemaal slecht gegaan. Er waren grote problemen in Duitsland, die niet nader werden toegelicht en de geplande grote acquisitie ging wegens slechte omstandigheden niet door. In Duitsland is een nieuwe staf van vier personen aangesteld en 2004 wordt voor de Duitse vestiging het jaar van de waarheid.

In Madrid is een nieuwe vestiging geopend. Er werken nu in Spanje een vijftigtal werknemers en er liggen kansen voor groei. De marges zijn er nog laag, maar die zullen naar verwachting hoger worden. Het plaatselijk management heeft, om meer betrokken te raken, de mogelijkheid aangegrepen om tien procent van de deelneming over te nemen.

In Nederland heeft een zeer grote reorganisatie plaatsgevonden. De vijf regiokantoren zijn gesloten en het verkoopapparaat (indirecte medewerkers) is opnieuw getraind. Er zijn vijf divisies gevormd en wel Bank/Verzekering, Transport/Handel/Industrie, Overheid, Publieke diensten en Professionele diensten. Het Oracle automatiseringssysteem werd ingevoerd en binnenkort verhuizen alle medewerkers naar een nieuw pand in Amsterdam, waardoor de interne communicatie beter moet worden. Vanwege genoemde problemen stond de klant minder centraal en dat is onmiddellijk in de cijfers tot uitdrukking is gekomen. In 2004 moet de verkoopstaf zich richten op vijfhonderd grote ondernemingen.

Het midden- en kleinbedrijf wordt benaderd door telemarketing.
Omdat er in 2003 nogal wat bankzitters waren – niet gedetacheerd, maar wel op de loonlijst – is volgens de directie het resultaat met zeker twee miljoen euro gedrukt. Het gemiddeld aantal bankzitters bedroeg in het eerste kwartaal van 2004 slechts zes man. Voor 2004 werd geen verwachting uitgesproken. Er zitten diverse grote, langdurige contracten in de pijplijn en de directie hoopt binnen niet al te lange tijd de namen bekend te maken. De marges zullen wel lager zijn dan gebruikelijk.

De sponsoring van een schaatsploeg heeft de naamsbekendheid van DPA vergroot en de sponsoring van een Bloemendaalse hockeyploeg blijkt zeer winstgevend te zijn omdat in die regio veel mensen wonen, die bij het bedrijfsleven uiteindelijk de beslissing nemen om bureaus in te huren.

In het jaarverslag werd weinig aandacht besteed aan de corporate governance. Er werd meegedeeld dat in het volgende jaarverslag ruime aandacht aan dit onderwerp wordt gegeven. De VEB vroeg of dan meteen de prioriteitsaandelen afgeschaft kunnen worden, want deze hebben het recht een bindende voordracht te doen voor directie en commissarissen. Het bestuur van de Stichting prioriteit wordt gevormd door een directielid en een commissaris.