VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zwaar weer

De vastgoedportefeuille van VastNed Offices/Industrial wordt momenteel geteisterd door leegstand en afwaarderingen. De portefeuille van kantoren en
bedrijfspanden is ongeveer gelijk verdeeld over België en Nederland. Het kleine gedeelte in Frankrijk staat in de etalage. De bezettingsgraad in België is
inmiddels onder de 88 procent gezakt en die van Nederland hangt nog op negentig procent. De vooruitzichten zijn slecht.

Inmiddels verkoopt het vastgoedfonds panden om aan de solvabilteitseis van vijftig procent te kunnen blijven voldoen. 37 procent is kort gefinancierd, als gevolg van de lagere solvabiliteit kunnen banken hogere rentevergoedingen vragen. Onlangs heeft een bank een ‘penalty’ van 100.000 euro gerekend. Kapitaal voor aankopen is er niet. De koers is te veel onder intrinsiek gedaald waardoor emissies niet voor de hand liggen.van de huurcontracten loopt 75 procent binnen vijf jaar af. Men kan eigenlijk niet veel meer doen dan afwachten tot de economie weer zal aantrekken.

Licht aan het einde van de tunnel is er nog niet. De herwaarderingen hebben tot flinke
afwaarderingen van de portefeuille geleid. De verkopen in de portefeuille gaan echter vooralsnog niet gepaard met forse boekverliezen en gelukkig worden ook nog steeds regelmatig huurcontracten verlengd.De bodem onder de koers is natuurlijk dat er een zeer hoog dividendrendement wordt uitgekeerd van 2,80 euro per aandeel. Dit dividendrendement zal volgend jaar niet gehaald worden en de bonussen van het bestuur zullen dus in het beleggingsresultaat van VastNed Retail gezocht moet worden. Jammer dat de suggestie van de VEB, in deze overigens constructieve vergadering, om de twee bonussen van het bestuur te salderen, resoluut werd afgewezen.