VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geheimzinnig belang in Oman

Een ‘droog jongens gebeuren’, zo noemde een van de aanwezige aandeelhouders de sfeer bij de jaarvergadering van kabelproducent Draka. Een sfeer die toch wat uitbundiger zou mogen zijn gezien de resultaten over 2007. Draka boekte een nettowinst van 93 miljoen euro, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2006. Het bedrijfsresultaat steeg met 61 procent tot 145,7 miljoen euro, gedreven door volumegroei, acquisities en het kostenbesparingsproject “stop, swap en share”. In het afgelopen jaar kocht Draka ook de resterende 49,9 procent van de aandelen in Comteq van het Franse Alcatel-Lucent en werd daarmee volledig eigenaar van deze divisie. De 450 miljoen euro aan fiscaal compensabele verliezen die nog bij Comteq in de boeken staan, zullen de komende jaren benut worden, aldus financieel directeur Frank Dorjee.

De sfeer werd wat onaangenaam door de kwestie rondom de belangen van Draka in de Oman Cable Industry. De holding heeft een belang van bijna 35 procent in dit beursgenoteerde kabelbedrijf in Oman, waarvan de waarde in de afgelopen vijf maanden explosief is gestegen. Aangezien de waarde van deze belangen - ongeveer 250 miljoen euro - nu bijna eenderde van de marktkapitalisatie van Draka bedraagt, vindt de VEB een discussie hierover meer dan gerechtvaardigd. Alleen op de vraag of Draka deze belangen houdt vanuit financieel of strategisch oogpunt kreeg de VEB een duidelijk antwoord. ‘We zijn geen financiële investeerder’, aldus een licht gepikeerde bestuursvoorzitter Sandy Lyons. Wat dan wel de intenties zijn op strategisch vlak en wat de synergievoordelen zijn van de belangen liet hij in het midden.

Volgens Lyons is de positie dusdanig stevig dat nu geen overhaaste beslissingen genomen hoeven te worden over een eventuele verkoop of uitbreiding van de belangen. ‘Het bestuur onderzoekt momenteel alle mogelijkheden en wil dit onderwerp niet verder toelichten vanwege marktgevoelige informatie’, schoot president-commissaris Fritz Fröhlich zijn topman te hulp. Met deze uitspraak liet hij de aandeelhouders zeer onbevredigd achter.

Op middellange termijn ziet Draka veel groeimogelijkheden in de opkomende markets. Lyons verzekerde de VEB echter dat de bestaande focus op Europa en de Verenigde Staten, waar ook nog voldoende mogelijkheden liggen, hier niet onder zal lijden. In het bijzonder in het speciaal kabelsegment, waar de hogere marges te behalen zijn, kijkt Draka uit naar acquisitiemogelijkheden. De doelstelling binnen dit segment is dan ook een omzetgroei van 47 procent naar 60 procent van de groepsomzet.

Op het gebied van corporate governance stelde de VEB eveneens een aantal kritische vragen. Zo was de VEB verontwaardigd over de toekenning van een bonus van meer dan 31.000 voorwaardelijke aandelen aan voormalig bestuursvoorzitter Ingolf Schulz. Door zijn adviesfunctie heeft Schulz namelijk geen enkele invloed meer op de operationele gang van zaken en prestaties van de onderneming. Na een opmerking hierover had de anders altijd zo ad rem overkomende Fröhlich even niet direct zijn woordje klaar. Hij stelde de VEB dan ook in het gelijk over deze opmerkelijke gang van zaken.

Kortom, een goed jaar voor Draka wat resulteerde in een cashdividend van 68 eurocent per aandeel. Het is alleen de vraag hoe lang Draka de inhoud van en de intenties met de schatkist in Oman nog geheim kan houden.