VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groeimarkt voor opslag

De uitvoerige presentaties van de bestuursvoorzitter John Paul Broeders en financieel topman Jack de Kreij gaven de indruk van een ambitieus management met een drive om steeds betere resultaten te behalen, hetgeen de laatste jaren ook gerealiseerd is. De goede resultaten van 2006 zijn in 2007 voortgezet en in het eerste kwartaal 2008 steeg het bedrijfsresultaat met 15 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2007. De verwachting is dat het bedrijfsresultaat over heel 2008 groeit met minimaal 10 procent.Vopak is veruit wereldleider in “liquid bulk logistics” met 74 terminals in 30 landen. Zorgvuldig wordt gekeken naar uitbreidingen en investeringen in onderhoud en nieuwe projecten, zo meldde Broeders.

Doordat in de wereld de plaatsen waar olie wordt gevonden en de olieproducten worden gebruikt steeds verder uit elkaar komen te liggen, neemt de behoefte aan meer opslagcapaciteit toe. Hier speelt Vopak zoveel mogelijk op in en als op sommige plaatsen in de wereld, zoals Singapore, geen ruimte meer is voor uitbreiding, dan onderzoekt Vopak nabij gelegen locaties zoals in dit geval Maleisië.

De bezettingsgraad van de terminals is gestegen van 89 procent in 2004 tot 96 procent in 2007 en daarmee is het maximale niveau bereikt. In Rotterdam vindt de bouw van een nieuwe LNG terminal plaats die in 2011 operationeel zal zijn. Er zijn reeds drie afnemers binnengehaald waarmee contracten voor twintig jaar zijn afgesloten. Deze terminal bouwt Vopak in een joint-venture met een totaalinvestering van 1,6 miljard euro, waarvan Vopak 450 miljoen euro in 2008 en 2009 voor zijn rekening neemt. Voor Vopak is gas een nieuw product en deze nieuwe terminal biedt verdere kansen in de markt van gasprojecten.In het aandeelhoudersvergadering werd aangegeven dat er in 2008 door Vopak wereldwijd standaardisatie van serviceprocessen zullen worden ingevoerd. Op de vraag van de VEB over de beheersbaarheid van deze systemen, de automatisering en IT, zei De Kreij dat de IT ontwikkelingen voortdurend onder de aandacht van managers zijn. Zorgvuldig wordt ook gekeken naar outsourcing waarbij de controle op de IT ontwikkelingen echter bij Vopak zal blijven.

Volgens De Kreij is het rentepercentage op leningen door herfinanciering in 2007 lager, terwijl de impact van de lagere dollar en Singapore dollar beperkt blijven tot het omrekeningseffect op de resultaten. Verder gaf hij aan dat bij een daling van de koers van de dollar ten opzichte van de euro van 1,60 naar 1,70, het negatieve effect op het bedrijfsresultaat voor Vopak 3,5 miljoen euro bedraagt, hetgeen een relatief beperkt risico is.
Aan het einde van de vergadering heeft Martijn van der Vorm, commissaris afkomstig van grootaandeelhouder HAL, nog het woord gericht tot John Bax, die voor de laatste keer als president-commissaris de vergadering leidde. Van der Vorm sprak zijn waardering uit over de uitstekende en geheel eigen wijze waarop Bax de leden van raad van bestuur begeleid heeft om vanaf 2002 tot nu Vopak als een goed lopende onderneming neer te zetten.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net