VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe man aan het roer

Op de buitengewone vergadering waren vijf aandeelhouders aanwezig die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van ruim 22 miljoen stemmen. Op de agenda stond de benoeming met ingang van 1 september 2007 van Sandy Lyons tot lid van de raad van bestuur. De schriftelijke toelichting op dit punt was uiterst summier. Dat Lyons in het eerste halfjaar 2006 reeds bestuurslid was geweest, stond niet in zijn cv en dat hij per 1 oktober 2007 Ingolf Schulz ging opvolgen als ceo was alleen in het persbericht van 10 augustus 2007 gemeld.

Na een zeer korte inleiding van de president-commissaris werd de discussie geopend. De VEB was de enige vragensteller. Op de vraag of Schulz bij zijn pensionering zou worden vervangen werd gemeld dat de nieuwe ceo allereerst de organisatie zal gaan bekijken, waaronder de omvang van de raad van bestuur. Voor vragen over de remuneratie werd verwezen naar het op de laatste jaarvergadering goedgekeurde remuneratierapport. Bij de stemming bleek dat een aandeelhouder met elf stemmen wenste tegen te stemmen. Een motivering werd niet gegeven.