VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het tij gekeerd

Draka heeft een goed jaar achter de rug. Comteq, de wereldwijde joint venture van Draka (50,1%) en Alcatel op het gebied van glasvezel, glasvezelkabel en communicatiekabelactiviteiten, boekte voor het eerst sinds de oprichting in 2004 een positief bedrijfsresultaat, exclusief incidentele posten: 5,3 miljoen euro op een omzet van 600 miljoen. In de markt waarin Comteq actief is, bedraagt de totale productiecapaciteit 120 tot 130 miljoen kilometers kabel tegen een vraag van 85 miljoen kilometers.
Er werden een aantal verheugende ontwikkelingen op omzetgebied vermeld, echter vragen van de VEB om meer informatie over de resultaatsverwachtingen bleven onbeantwoord.

Bij de divisie Cableteq werden belangrijke orders op windmolengebied gememoreerd. De omzetstijging van beide divisies van 651 miljoen euro werd voor 448 miljoen veroorzaakt door de stijging van de koperprijs met 95 procent. De gestegen dollarkoers was goed voor 62 miljoen. De volumestijging van de omzet beliep 7 procent. Zowel solvabiliteit als werkkapitaal vertoonden een gunstige ontwikkeling. Kostenbesparingen waren goed voor 23,8 miljoen van de 53 miljoen euro waarmee het bedrijfsresultaat is toegenomen.

De komende jaren is de focus op Comteq gericht en worden besparingen verwacht van 5 miljoen euro in 2007 en 12 miljoen in 2008. Voor 2007 wordt een bedrijfsresultaat, exclusief incidentele posten, verwacht van 115 miljoen euro. Over 2006 wordt weer dividend betaald. Draka schat de free float van de gewone aandelen op circa 30 procent, dus circa 12 miljoen aandelen. In 2006 zijn 18,9 miljoen aandelen verhandeld, zodat van trommelpapier geen sprake is. Op de vergadering waren ruim 27,5 miljoen aandelen vertegenwoordigd.

Evenals in 2004 werd een aanzienlijke verhoging van de commissarisbeloningen voorgesteld. Naar de mening van de VEB waren de voorgestelde bedragen hoog, vergeleken met andere Nederlandse bedrijven. Volgens president-commissaris Fritz Frölich moet een internationaal bedrijf als Draka internationaal commissarissen kunnen aantrekken. De VEB stemde als enige tegen het voorstel, wat bij de voorzitter de vraag ontlokte hoeveel aandelen de VEB had.